Læs gademanualen for Helsingør Kommune.

Gademanualen samler og opdaterer kommunens regulativer for råden over offentlige vejarealer - gader, torve, pladser og lignende.

Betaling for udeservering/udstilling på offentligt vejareal blev ophævet pr. 1. januar 2017 i Helsingør Kommune.

Den nye gademanual er nu vedtaget. Gademanualen er udarbejdet på opfordring fra forretningsdrivende og borgere, der har ønsket mere gennemsigtighed og klarere vilkår for brugen af gader og stræder.

Gademanualen giver en generel tilladelse til udstilling/servering ud for butiksfacaden. Den er gældende for hele kommunen og er et fælles værktøj for forretningsdrivende, frivillige, arrangører og Helsingør Kommune.

Helsingør Kommunes parkeringsservice fører tilsyn med at manualens retningslinjer for benyttelse af offentligt vejareal overholdes.

Læs gademanualen