Markant flere flygtninge i job

Andelen af flygtninge på arbejdsmarkedet i Helsingør Kommune er mere end tredoblet det seneste år, viser opgørelse for Center for Job og Uddannelse.

Andelen af flygtninge på arbejdsmarkedet I Helsingør Kommune er mere end tredoblet det seneste år. Det viser tal, som Center for Job og Uddannelse har trukket til Beskæftigelsesudvalgets kommende møde.

Hvor kun syv procent af flygtningene var helt eller delvist selvforsørgende i december 2016, er det tal nu vokset til 30 procent. Det svarer til 97 personer, og af dem er 51 personer i ordinært fuldtidsjob. For et år siden var der kun 18 flygtninge i ordinært fuldtidsjob.

Den markante stigning kommer i kølvandet på, at Byrådet i foråret 2016 besluttede at bevilge ekstra penge til at intensivere indsatsen for at få flygtninge i job. Ressourcer, der blandt andet er blevet brugt til at oprette et Team Integration i jobcenteret.

Stor anerkendelse til det lokale erhvervsliv

Udviklingen glæder borgmester Benedikte Kiær:

”Jeg er meget tilfreds med, at vi med den forstærkede indsats har haft succes med at få flygtninge bragt fra passiv forsørgelse til job. Når det er lykkedes, så skyldes det, ud over en stor indsats fra vores dygtige jobkonsulenter, at vores lokale erhvervsliv har påtaget sig et stort ansvar og fundet ledige job, som flygtninge har kunnet påtage sig. Det fortjener det lokale erhvervsliv en stor anerkendelse for,” siger borgmesteren.

På alle måder glædeligt

Også formanden for Beskæftigelsesudvalget, Allan Berg Mortensen, glæder sig over de mange flygtninge i job:
”Det er et enormt spild af menneskelige ressourcer, når folk, der gerne vil bidrage, ikke har mulighed for det. Derfor er det på alle måder glædeligt, at den indsats, vi i Helsingør Kommune har haft de sidste halvandet år, nu har gjort, at mange flere flygtninge er en del af et fællesskab på en arbejdsplads. Det er til gavn for de enkelte, der er kommet i job. Det letter også arbejdet med at integrere de flygtninge, vi har ansvaret for i Helsingør Kommune,” siger Allan Berg Mortensen.

De virksomheder, der pt har flest flygtninge, er Barslund, McDonalds, Renell, og Hotel Marienlyst.

Se udviklingen i flygtninge, der er helt eller delvis selvforsørgende:

Flygtninge - selvforsørgende