Med et nyt Digitalt Materialeatlas får byggebranchen bedre muligheder for at genanvende og genbruge gamle byggematerialer

Du finder det Digitale Materialeatlas på VHGB.dk (Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald), og det er gratis at benytte.

Danmark skal blive bedre til at genanvende og genbruge. Det lægger et stort ansvar på byggebranchen, fordi over 1/3 af Danmarks affald udgøres af gamle bygge- og anlægsmaterialer primært fra nedrivninger og renoveringer. Det kan imidlertid være vanskeligt at gennemskue mulighederne for at genanvende eller genbruge forskellige materialer – men det kan byggebranchen nu få hjælp til med et nyt Digitalt Materialeatlas.

Link til Det Digitale Materialeatlas

Materialeatlasset er oprindeligt udviklet som en publikation i et samarbejde mellem Innovationsnetværket for Bæredygtigt Byggeri (InnoBYG), Center for Industriel Arkitektur på Kunstakademiets Arkitektskole samt Teknologisk Institut - og altså nu udviklet som digitalt opslagsværk af VHGB.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer