Miljøstyrelsen Erhverv inviterer virksomheder, rådgivere og interesseorganisationer til et informations- og debatmøde om miljøgodkendelse og tilsyn med virksomheder.

Arbejder du som rådgiver, eller er du involveret eller ansvarlig for miljøarbejdet på din virksomhed?

Møde for miljørådgivere, interesseorganisationer og virksomheder

26.oktober 2017 12:30 - 16:00 
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. 

Miljøstyrelsen vil indledende fortælle om de regelændringer, der er gennemført de sidste par år, og hvad man arbejder fremadrettet med. Efterfølgende får deltagerne lejlighed til at gå i dybden med udvalgte emner og give gensidige indspark og gode ideer til det fremtidige arbejde.

Læs programmet

Tilmeldingsfrist: 19. oktober 2017

Tilmeld dig