Ny lokalplan for Bykernen afløser 40 år gammel byplanvedtægt

Lokalplan for Helsingør Bykerne blev vedtaget i Byrådet den 24. april 2017.

Det er formålet med planen at fastholde og styrke et attraktivt indkøbsmiljø i de unikke historiske rammer.

Med lokalplanen fastholdes Bykernens karakteristiske mangfoldighed i form af blandingen af boliger, erhverv, detailhandel og forlystelser. Detailhandlen styrkes ved at butikkerne koncentreres i den gamle Bykernes hovedstrøg samt ved, at der åbnes for en større fleksibilitet i anvendelserne i Bykernen.

Lokalplanen skal også medvirke til at sikre de store værdier, der findes i Bykernens bygninger og sikre, at de ressourcer, der gennem årene er brugt fra ejeres side på nænsom restaurering og vedligeholdelse, respekteres.   

Læs lokalplan 1.150 for Helsingør Bykerne

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer