Ny lokalplan for Bykernen afløser 40 år gammel byplanvedtægt

Lokalplan for Helsingør Bykerne blev vedtaget i Byrådet den 24. april 2017.

Det er formålet med planen at fastholde og styrke et attraktivt indkøbsmiljø i de unikke historiske rammer.

Med lokalplanen fastholdes Bykernens karakteristiske mangfoldighed i form af blandingen af boliger, erhverv, detailhandel og forlystelser. Detailhandlen styrkes ved at butikkerne koncentreres i den gamle Bykernes hovedstrøg samt ved, at der åbnes for en større fleksibilitet i anvendelserne i Bykernen.

Lokalplanen skal også medvirke til at sikre de store værdier, der findes i Bykernens bygninger og sikre, at de ressourcer, der gennem årene er brugt fra ejeres side på nænsom restaurering og vedligeholdelse, respekteres.   

Læs lokalplan 1.150 for Helsingør Bykerne