Ny markedsføringslov træder i kraft 1. juli 2017.

Loven sætter rammen for en effektiv konkurrence og gode forbrugerforhold i Danmark.

Formålet med den nye lov er bl.a. at gøre markedsføringsloven mere klar og overskuelig samt sikre, at den er i overensstemmelse med EU-reguleringen.

Den nye markedsføringslov indebærer  en række ændringer: 

  • Der skabes klarhed for forbrugere og virksomheder omkring deres rettigheder og pligter, når markedsføringen sker på internettet og de sociale medier, fx Facebook, Twitter og via bloggere.
  • Virksomhederne får en øget mulighed for at sende emailreklamer om produkter inden for den samme produktkategori, som en forbruger allerede har købt produkter inden for - forudsat at forbrugeren har accepteret dette.
  • Gennemsigtigheden på lånemarkedet forbedres ved, at der fjernes unødvendig dobbeltregulering i form af nationale krav til butikkernes skiltning om generelle priser på lån. Det sikres samtidig, at forbrugerne på lånemarkedet skal have brugbare oplysninger om fx det konkrete billån, som den enkelte forbruger kan optage hos bilforhandleren, i form af oplysninger om lånets årlige omkostninger i procent (ÅOP), gebyrer mv.
  • Med den nye lov lettes byrderne for de erhvervsdrivende med godt 10 mio. kr. årligt.

Der udbydes en række kurser og gå-hjem møder i den nye markedsføringslov hos advokater og brancheorganisationer.

Læs loven