Siden 2012 er der flyttet langt flere familier ind i Helsingør Kommune, end der er flyttet ud.

Helsingør Kommune er godt på vej mod at opfylde visionsmålet om en tilvækst på 800 familier inden 2020.

Flere og flere familier vælger at bosætte sig i Helsingør Kommune, og dermed nyde godt af en tilværelse tæt ved skov og strand og muligheden for at vælge mellem de mange kulturelle tilbud, der findes kommunen.

En ny opgørelse viser således, at der siden 2012 er flyttet langt flere familier ind i kommunen, end der er flyttet ud. Opgørelsen viser, at der i perioden er kommet flere familier til, i forhold til hvor mange familier der er flyttet ud.

Dermed er Helsingør Kommune godt på vej til at nå målet om, at der inden 2020 skal være tilflyttet 800 nye familier til kommunen. En udvikling, som borgmester Benedikte Kiær hilser velkommen:

”Det er skønt, at tallene går den rigtige vej. Vi får nye familier til hvert år, og særligt de seneste par år kan vi se, at den positive udvikling med flere familier tager til. Det er rigtig godt for vores daginstitutioner og skoler, ligesom det er med til at sikre arbejdskraft til det lokale erhvervsliv, og at vi fremover har penge til at sikre ordentlige velfærdsydelser for borgerne i kommunen. Jeg er rigtig glad for, at så mange har fået øjnene op for de mange muligheder der er for et godt familieliv i Helsingør Kommune," siger borgmester Bendikte Kiær.

Fakta:

Byrådet i Helsingør Kommune har vedtaget en vision om, at der inden 2020 skal være tilflyttet 800 nye familier i forhold til 2012. Der opereres med to definitioner på familier:

Definition 1
”Par, hvoraf som minimum den ene er i aldersgruppen 25-50 år, og hvor begge er i beskæftigelse på opgørelsestidspunktet.”

Definition 2
”Familier bestående af par med børn, par uden børn, enlige med børn eller enlige med børn, hvor børnene er bosiddende på en anden adresse end den enlige. De voksne i familiedefinitionen skal aldersmæssigt ligge mellem 18-64 år, og er enten i beskæftigelse eller under fuldtidsuddannelse på opgørelsestidspunktet. For par gælder det, at det kun er den ene, der skal være i aldersgruppen og i beskæftigelse eller under uddannelse. Hjemmeboende børn er som en del af familiedefinitionen under 25 år.”

Væksten i antallet af familier kan ses i denne tabel:

Se hele opgørelsen af status for Helsingør Kommunes Visionsmål