Spændende potentiale i ny tunnel mellem Helsingør og Helsingborg – Helsingør Kommune med i analysearbejdet.

Transportministeren inviterer nu Helsingør Kommune og Region Hovedstaden med i følgegruppe til analysearbejdet.

Et kommende fælles analysearbejde mellem den danske og den svenske regering skal vise potentialet ved en ny fast forbindelse mellem de to lande. Både tog og vejforbindelse skal undersøges.

Helsingør Kommune og Region Hovedstaden er overbeviste om, at der ligger et meget stort potentiale bl.a. for erhvervsliv og turisme i hele regionen, og begge glæder sig over nu at være inviteret med i analysearbejdet.

Borgmester i Helsingør Kommune Benedikte Kiær udtaler:

”En ny fast forbindelse mellem Danmark og Sverige vil have en kolossal betydning ikke bare for Nordsjælland og resten af hovedstadsområdet men for hele regionen omkring Øresund – og derfor er jeg selvfølgelig rigtig glad for ministerens invitation. Vi hjælper meget gerne med input, så arbejdstagere, studerende, turister osv. ikke så langt ude i fremtiden blot har 9 minutters togrejse eller 10 minutter i bil mellem landene.”

Der forventes en række fordele for det lokale erhvervsliv:

  • Helsingør Kommune huser allerede store internationale virksomheder med styrkepositioner inden for en række erhverv. Styrkepositioner, som vi kan udbygge med en fast HH forbindelse.
  • En ny fast forbindelse vil betyde et øget opland, rekrutterings- og afsætningsgrundlag. For virksomheder i Helsingør Kommune vil der være adgang til 305.000 yderligere arbejdstagere.
  • Små og mellemstore virksomheder vil nyde godt af den øgede turisme.

 

Tidligere analyser viser endvidere:

  • at bilister i gennemsnit vil spare 43 minutter, mens togpassagerer vil opnå rejsetidsbesparelser på 31 minutter pr. tur.
  • at værdien af den spildtid, der frigives, udgør i størrelsesordenen 28 mia. DKK, hvoraf 3/4 tilfalder erhvervslivet og pendlere.
  • at Københavns Lufthavne vil opleve en markant udvidelse og styrkelse af optageområdet i retning af bl.a. Göteborg og Jönköping og dermed et væsentligt bidrag til lufthavnens ambitioner om at øge antallet af rejsende fra de nuværende ca. 29 mio. passagerer om året til 40 mio.