Vælger kommunen altid den laveste pris ved udbud…?

Svaret er, at det kommer an på, hvilken opgave, der udbydes.

Hvis en opgave er konkurrenceudsat med tildelingskriteriet ”laveste pris”, så er kommunen forpligtet til at tildele opgaven til den leverandør, der har afgivet det tilbud med den laveste pris. Kommunen er i den forbindelse opmærksom på, at der kan forekommer situationer, hvor der indkommer tilbud, der prismæssigt ligger meget lavere end de øvrige tilbud. I disse situationer gennemføres en teknisk afklaring med den lavest-bydende for at sikre, at den udbudte opgave er forstået og kan gennemføres for den tilbudte pris.

Men pris er langt fra altid den afgørende parameter ved et udbud. Ofte lægger kommunen vægt på andre forhold såsom projektorganisation, virksomhedens erfaring med udførelsen af lignende opgaver, referencer og på virksomhedens økonomiske forhold.

Kommunen foretager således altid en afvejning af, om opgaver skal udbydes og evalueres på laveste pris eller på anden vis.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer