Dialogmøde om detailhandelen og den kommende kommuneplan

Den 15. november inviterer kommunen handelslivet til at komme med input til ny kommuneplan, der lægger rammerne for detailhandlen i fremtiden.

Der er netop udarbejdet en detailhandelsanalyse for Helsingør Kommune. Kom til møde og hør mere om den – og kom med input til nye rammer i den kommende kommuneplan for Helsingør Kommune.

Mødet finder sted den 15. november kl. 8.00-9.30 i Hvide Værelse på Helsingør Rådhus.

For nylig er der kommet et nyt forslag fra Erhvervsministeriet, som giver mulighed for en udvidelse af Prøvestenscentret. Samtidig sidder kommunen med en splinterny detailhandelsanalyse.

Dette er udgangspunktet for planlægningen af rammerne for handelslivet i fremtiden. Så hvordan lægger man de bedste rammer?Det modtager kommunen meget gerne input til fra de handlende i Helsingør.

Dagsordenen for mødet er:

• Præsentation af detailhandelsanalyse for Helsingør Kommune v/ Per Nyborg, ICP (Institut for Centerplanlægning).
• Præsentation af Erhvervsstyrelsens forslag til nye muligheder for udvidelse af aflastningscentre i Nordsjælland, herunder i Prøvestenscentret, Kokkedal Bymidte, Hillerød og Lyngby v/ Per Nyborg ICP
• Ændrede muligheder for detailhandlen – nye rammer i den kommende kommuneplan for Helsingør Kommune v/ Dennis Larsen, leder af Byplanlægning og Geodata i Helsingør Kommune
• Fælles drøftelse

Læs detailhandelsanalysen her

Tilmelding til mødet skal finde sted til Birgit Johns Nielsen fra Team Erhverv, bjn55@helsingor.dk, senest den 11. november 2018.

Skriv til Birgit Johns Nielsen

Fakta:

I Helsingør Kommune var der 337 butikker i 2018 med et samlet bruttoareal på 116.400 m2.

Derudover var der 17 særligt pladskrævende butikker med et bruttoareal på 35.000 m2.

Den samlede detailhandelsomsætning var i 2017 3,18 mia. kr. inkl. moms i Helsingør Kommune.

Det anbefales i rapporten fra Institut for Centerplanlægning (ICP):

At Helsingør Kommune fastholder den nuværende centerstruktur med Helsingør bymidte som hovedby og det største udbudspunkt for udvalgsvarer og oplevelser. Her skal være mulighed for et bredt og dybt udbud af både dagligvarer, udvalgsvarer og kundeorienterede servicefunktioner. Detailhandelen bør koncentreres i gågaderne Stengade, Bjergegade, Stjernegade og Torvet.

Bymidten kan suppleres med en række beklædningskæder såsom Designersmarket, Solid, Only, Kaufmann, Quint, Sparks, Vero Moda, Vila og Name it.

Derudover er der brancher, som i begrænset omfang eller slet ikke er repræsenteret i Helsingør bymidte såsom babyudstyr, hobbybutikker, cykelbutikker, gaming og dyrehandler.

Udvalgsvarebutikker bør koncentreres i bymidterne i Helsingør, Espergærde og Hornbæk samt i Prøvestenscentret.

De store udvalgsvarebutikker, som ikke kan indpasses i bymidterne, bør koncentreres i Prøvestenscentret.

Det er ICP’s vurdering, at den nuværende struktur bør fastholdes, således at de eksisterende udbudspunkter ikke svækkes.

Kilde: Detailhandelsanalyse 2018, ICP.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer