Flygtninge får job efter forløb hos Renell

Servicefirmaet Renell fra Helsingør har haft 15 flygtninge i kombineret praktik og sprogundervisning – syv af dem er fra Helsingør Kommune.

- Vores kursister har fået rigtig meget ud af kombinationen mellem virksomhedspraktik og danskundervisning, der relaterer til dagligdagen med rengøringsopgaver.

Sådan siger Eva Hummelshøj, som er driftschef hos servicefirmaet Renell. Virksomheden har haft 15 flygtninge i et 18 ugers forløb, der har kombineret virksomhedspraktik og danskundervisning.

Konkret har flygtningene været i praktik tre dage om ugen og haft sprogundervisning hos Renell to dage om ugen. Undervisningen har været brancherettet, det vil sige, at flygtningene har lært en lang række fagudtryk inden for rengøring at kende.

- Det har været et godt forløb, og jeg er glad for, at jeg nu har fået job hos Renell. Jeg skal gøre rent et sted i Nivå, fortæller Anis Gul Heidari, som bor i Helsingør Kommune og er en af kursisterne.

Arbejde til fem ud af syv

I alt er syv af de flygtninge, der har været igennem forløbet, fra Helsingør Kommune, og af dem har fem fået arbejde hos Renell, efter at forløbet er slut. Det er typisk stillinger på 15-20 timer om ugen, med rengøring på bl.a. plejehjem og i børnehaver.

Pengene til forløbet hos Renell er kommet fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration, som har bevilget penge til brancherelateret undervisning ude på virksomheder – med henblik på at skaffe flygtninge i ordinært arbejde.

Tre kommuner har haft flygtninge med i forløbet, som har været så stor en succes, at Renell har søgt – og fået – penge til endnu et forløb til efteråret.

- Jeg synes, at servicefirmaet Renell er et fantastisk godt eksempel for erhvervslivet, fordi de hjælper med at opkvalificere og udnytte den arbejdskraft, der er i integrationsborgere, siger virksomhedskonsulent Mohamed Guled fra Team Integration i Helsingør Kommune.

Han har hjulpet med at finde de rette borgere til forløbet fra Helsingør Kommune og har haft opfølgende samtaler med deltagerne hver 14. dag.

Eva Hummelshøj fortæller:

- Vi søgte om penge til forløbet, fordi vi tidligere har oplevet sproglige udfordringer i forhold til at ansætte flygtninge og har brugt en del penge på tolkebistand.
- Tilbagemeldingen fra vores kursister er, at de har fået meget ud af danskundervisningen, fordi den relaterer til deres hverdag.

Fakta:

  • Forløbet har varet 18 uger og er finansieret af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
  • Tre kommuner, Helsingør, Rudersdal og Hillerød, har haft flygtninge med i forløbet, som i alt har haft 15 kursister.
  • Sprogundervisningen hos Renell er varetaget af lærere fra kursus- og rådgivningsvirksomheden Integro.
Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer