Grund til salg - Engholmvej 27, Hornbæk

Helsingør Kommune sælger grunden på 1.425 kvadratmeter - sidste frist for bud er den 4. oktober kl. 12.

Grundarealet er 1.425 m² med en bygning på 67 m². Grunden er beliggende på Engholmvej 27, 3100 Hornbæk.
Grunden er omfattet af lokalplan 5.13 med tillæg, og der er flere anvendelsesmuligheder for grunden.

Grunden må benyttes til erhvervsformål såsom lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed.

Der er i 1947 givet byggetilladelse til opførelse af et enfamiliehus på grunden, og bygningen har været anvendt til beboelse frem til 2017. Efter lokalplanen kan den eksisterende lovlige anvendelse af grunden fortsætte som hidtil. Beboelsesdelen kan ikke udvides fra de nuværende 67 m2.

Lokalplanen giver ikke mulighed for, at der kan bygges nyt, herunder nedrivning af bygningen og opførelse af ny bebyggelse. Der kan alene foretages renovering af den eksisterende bygning.

Lokalplanen giver ligeledes mulighed for, at der kan etableres kombineret bolig og erhverv på grunden.

Det bebyggede areal max. må udgøre 40 % af grundarealet.

Grunden udbydes til salg i henholdsvis Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.
• Grunden sælges til højestbydende og udbydes med en vejledende prisidé på 400.000 kr. kontant.
• Købstilbuddet skal være skriftligt og angive et fast beløb.
• Købstilbuddet kan være både højere, lavere eller svarende til den vejledende prisidé.
• Købstilbuddet skal være indleveret til Helsingør Kommune senest den 4. oktober 2018, kl. 12. Tilbud afleveres i en lukket kuvert mærket ”fortroligt” og med grundens adresse.
• Sælger kan frit vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.
• Købstilbud skal afgives på den til salget udfærdigede tilbudsblanket.

Se matrikelkort for Engholmvej 27

Rekvirering af salgsmaterialet eller spørgsmål om grunden kan rettes til Helsingør Kommune, Mie Puck Holler på tlf. 49 28 25 99 eller mph12@helsingor.dk.

Skriv til Mie Puck Holler