Helsingør virksomheden Wavepiston får EU-støtte

12 danske virksomheder henter knap 150 millioner kroner fra EU – en af dem er helsingoranske Wavepiston.

I år er det indtil nu lykkedes 12 danske virksomheder at opnå EU-støtte til udviklings- og innovationsprojekter. En af dem er bølgeenergivirksomheden Wavepiston, som har til huse i Helsingør.

Wavepiston har opnået finansiering til et to-årigt demonstrationsprojekt. Projektet er helt centralt for, at virksomheden kan færdigudvikle deres bølgeenergiteknologi.

- Vi er nu kommet et afgørende skridt videre i forhold til at realisere visionen om at gøre bølgeenergi til en vigtig vedvarende energikilde på lige fod med sol og vind, siger Michael Henriksen, CEO for Wavepiston.

Virksomheden har modtaget 2,5 millioner euro fra Horizon 2020’s program for innovative virksomheder. Pengene sikrer en stor del af finansieringen af deres kommende projekt, hvor de skal teste et fuldskala-bølgeenergisystem i relevante omgivelser, sandsynligvis ved Gran Canaria. Næste skridt for Wavepiston bliver at kommercialisere produktet.

- EU-støtten er en blåstempling af vores virksomhed og dækker cirka 66 procent af det, vores fuldskala-test koster. Resten af finansieringen skal vi selv finde, men det er langt lettere med offentlige støttekroner i ryggen, fortæller Michael Henriksen.

Gode råd på vejen

Wavepiston har fået rådgivning af Copenhagen EU Office, som er en del af det landsdækkende rådgivernetværk EU-DK Support. Og den hjælp sætter Michael Henriksen stor pris på:

- Vi er meget taknemlige for deres støtte i forbindelse med ansøgningsprocessen. Vi har fået hjælp til at finde den relevante pulje at søge fra. Og vi er også blevet vejledt i at skrive selve ansøgningen, fortæller Michael Henriksen.

Udover gratis EU-rådgivning er det muligt for ansøgere at søge midler via tilskudsordningen EUopSTART til at dække deres udgifter forbundet med ansøgningen til Horizon 2020. Det har Wavepiston gjort - og har også modtaget støtte.

Michael Henriksen vil anbefale virksomheder, der har en god idé, som de mangler finansiering til at føre ud i livet, til at tage en snak med Copenhagen EU Office.

Fakta:

  • Helsingør Kommune er medejer af Copenhagen EU Office.
  • De 12 virksomheder har haft succes med at søge midler fra EU’s særlige SMV-instrument for små og mellemstore virksomheder (SMV).

Læs meget mere om SMV-instrumentet