Hvem skal vinde Helsingør Kommunes Sociale Beskæftigelsespris 2018?

Social- og Beskæftigelsesudvalget vil belønne en virksomhed, som har udvist et særligt ansvar i forhold til beskæftigelsesindsatsen.

Helsingør Kommunes Social- og Beskæftigelsesudvalg har besluttet at give en pris til en virksomhed, som tager et særligt ansvar for beskæftigelsesindsatsen.

Hvis du kender en virksomhed eller selv arbejder i en virksomhed, som du mener udviser et særligt ansvar, kan du sende din indstilling med begrundelse til sekretær Carsten Jensen, Center for Job og Uddannelse, mail: cje25@helsingor.dk, senest torsdag den 15. november 2018 kl. 12.00.

For at komme i betragtning skal virksomheden være beliggende i Helsingør Kommune.

I vurderingen indgår, om virksomheden opfylder et eller flere af følgende kriterier:
• Der ansættes medarbejdere på særlige vilkår, elever, ledige, flygtninge, udsatte unge, oprettes praktikpladser eller på anden måde bidrages til løsning af beskæftigelsesindsatsen.
• Der efteruddannes ansatte og eventuelt benyttes jobrotation
• Virksomheden har vækst og fremgang
• Virksomheden har betydning for Helsingør Kommune og/eller lokalområdet
• Arbejdsmiljøreglerne overholdes
• Der er et samarbejde med Helsingør Kommunes job- og virksomhedskonsulenter, og at virksomheden eventuelt har status som virksomhedscenter.

Prisen består af et diplom, et kunstværk af en lokal kunstner, samt et beløb til afholdelse af et socialt arrangement i virksomheden.

Prisen for 2018 uddeles af formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget på Helsingør Kommunes nytårskur den 17. januar 2019.

Sidste år vandt hele to virksomheder prisen: RetNemt og Trelleborg Sealing Solutions.

Begrundelserne for at kåre de to virksomheder lød:

For RetNemt:

RetNemt er en virksomhed med rum og overskud til at hjælpe borgere i arbejde. Virksomheden har gennem tiden rekrutteret ca. 35 medarbejdere gennem jobcentret. RetNemt er en god sparringspartner og altid åben for at drøfte nye potentielle kandidater til ansættelse og er meget seriøse og ærlige, når der sættes forløb i gang. Dialogen er direkte, og der opnås hurtigt enighed om, hvordan vi bedst muligt opnår det ønskede resultat.

For Trelleborg:

Trelleborg udviser et særligt socialt ansvar, og der er et godt samarbejde mellem Trelleborg og Jobcenter Helsingør. Trelleborg er en anerkendt virksomhed, der arbejder meget med sikkerhed og et godt arbejdsmiljø. Trelleborg ansætter jobrotationsvikarer, selvom reglerne er ændret, så de ikke er så gunstige mere. De har ansat fire vikarer, hvoraf de tre efterfølgende er ordinært ansat. Trelleborg er derved en af de få private virksomheder, der stadig benytter ordningen, der både opkvalificerer virksomhedens medarbejdere og de ledige borgere.
Trelleborg valgte i 2016 at sende alle medarbejdere i produktionen med behov for dansk, på danskkursus hos VUC, og Trelleborg har åbnet op for ansættelse af en flygtning, og der er tale om at der skal tilknyttes yderligere en flygtning

Har du et bud på, hvem der skal vinde den sociale beskæftigelsespris, kan du sende en indstilling til Carsten Jensen, cje25@helsingor.dk, senest den 15. november kl. 12.

Skriv til Carsten Jensen