Kære lokale erhvervsliv

En sommerhilsen fra Helsingør Kommunes borgmester, Benedikte Kiær.

Kære lokale erhvervsliv

Så blev det tid til den årlige undersøgelse af kommunernes erhvervsklima fra Dansk Byggeri. En undersøgelse og en rangliste de fleste kommuner landet over – ja, også Helsingør – år efter år har regnet på, hvordan man dog klatrer højere op i. For det ser selvfølgelig godt ud.

Men jeg tror også, de fleste kommuner vil være enige i, at undersøgelsen giver et meget unuanceret billede af, hvordan bygge- og anlægsbranchen i virkeligheden har det i den pågældende kommune. Fx har vi i Helsingør jo oftest noget svært ved at leve op til Dansk Byggeris ambition om masser af nye byggepladser, fordi vi helt enkelt ikke har ret meget ledig byggejord.

Omvendt er vi jo glade for, at nogle af de senere års indsatser - som jeg har talt med mange af jer om undervejs - også bonner positivt ud i Dansk Byggeris undersøgelse. Fx lavere grundskyld, slut med gebyr på byggesager, åbne leverandørlister, One Stop Erhvervsservice osv. osv.

Vi er der for jer

Sidste år brugte jeg en del krudt på at diskutere ”kædeansvar” med Dansk Byggeri. Et område deres undersøgelse dømte Helsingør Kommune hårdt for – men som vi jo har gode aftaler med jer i det lokale erhvervsliv om. Jeg kan så glæde mig over i år, at Dansk Byggeri har lyttet og fjernet kædeansvar fra deres undersøgelse. Tak for det!

Uanset undersøgelsens resultatet vil jeg pointere, at det, der betyder noget, er, at vi som kommune er der for jer som virksomheder. Det er jeres behov og ønsker, vi skal lytte til og forsøge at hjælpe på vej.

Det handler om dialog om lokal udvikling og muligheder. Jeg har i forvejen et rigtig godt samarbejde med erhvervsforeningerne i kommunen – og jeg hører meget gerne fra jer - både ønsker, ris og ros. Og jeg hører meget gerne fra jer hele året rundt - ikke kun de uger, hvor forskellige brancheorganisationer spørger til erhvervsklimaet.

Jeg har brug for jeres input, så vi sammen kan sikre de bedst mulige rammer for erhvervslivet i Helsingør Kommune. Det er der, hvor vi i virkeligheden får målt, hvordan erhvervslivet har det, og så er det for mig at se sekundært, at Helsingør Kommune i årets undersøgelse har taget et pænt hop fra en 85. plads til en 49. plads.

Med venlig hilsen – og ønsket om en god sommer

Benedikte Kiær, borgmester