Kommunen følger op på input fra erhvervslivet

Bl.a. måles der online på tilfredsheden med byggesagsbehandlingen, og der er planlagt fyraftensmøder om forskellige aktuelle emner.

Helsingør Kommune er løbende i dialog med lokale virksomheder om, hvad vi kan gøre anderledes for at yde en bedre erhvervsservice.

Senest blev der før jul holdt et dialogmøde på Kulturværftet, og outputtet herfra er taget med tilbage til kommunen og indgår i arbejdet med at gøre servicen for erhvervslivet endnu bedre.

Blandt forbedringerne er, at kommunen på byggesagsområdet har gjort det muligt for byggeansøgere at booke en sagsbehandler til en forhåndsdialog gennem en online platform. Vi har desuden indført 'online målinger' af tilfredshed på alle byggetilladelser.

Dertil kommer, at vi i løbet af 2018 afholder et antal fyraftensmøder om aktuelle emner målrettet forskellige faggrupper. Et af møderne har fx. det nye bygningsreglement 2018 som emne, og et andet tager udgangspunkt i kommunale udbud.

 

Jobcentret – en professionel samarbejdspartner

Center for Job og Uddannelse er i forlængelse af dialogmødet i gang med at gentænke arbejdsgangene for vores rekrutteringsservice, så de understøtter en hurtigt, smidig og professionel service over for virksomheder, der ønsker ordinær arbejdskraft.

Kommunen arbejder både med at gentænke centerets interne arbejdsgange og styrke fokus hos vores virksomhedskonsulenter i forhold til en grundig forventningsafstemning med virksomhederne på en lang række parametre.

Flere uddannelser

Kommunen er gået i direkte dialog med uddannelsesinstitutioner, som udbyder erhvervsuddannelser med henblik på at udarbejde en konkret plan for, hvordan Helsingør Kommune kan fremme de lokale uddannelsestilbud inden for de erhvervsrettede uddannelser.

Direkte dialog

Ligger du inde med gode forslag til kommunens erhvervsindsats, vil borgmester Benedikte Kiær meget gerne appellere til en direkte dialog. Du er derfor velkommen til at skrive på borgmester@helsingor.dk. 

Skriv til borgmesteren

Hvis du er stødt ind i konkrete udfordringer, anbefaler vi, at du tager fat i vores One Stop Erhvervsservice på onestop@helsingor.dk eller 25 31 25 07.

Læs mere om One Stop Erhvervsservice

Læs opsamlingen fra mødet