Kronværksbyen er et driftigt fællesskab for kreative sjæle

Designer Ulrik Nordentoft er blandt de kreative ildsjæle, der har til huse på Kronborg i den gamle Sekondløjtnantbygning.

Siden september sidste år er der sket store ændringer i Sekondløjtnantbygningen, som ligger inden for Kronborgs voldgrave med udsigt til slottet.

En række kreative virksomheder – enkeltmandsfirmaer eller med ganske få ansatte – er rykket ind og har sat deres præg på kontorerne. Aftalen med Slots- og Kulturstyrelsen, der ejer bygningen, er simpel: Firmaerne sætter selv deres lokale i stand og får derefter en lejeaftale på to år. Lejen er favorabel, og kontrakten kan genforhandles.

Det er der kommet et kreativt fællesskab og netværk ud af, som de fleste af virksomhederne i Kronværksbyen nyder godt af. Der sidder i alt cirka 80 kreative sjæle i Kronværksbyen, og de spænder vidt: Fra arkitekter og malere til folk, der beskæftiger sig med teater, scenografi, grafik, sociale medier og evalueringsredskaber til folkeskolen.

Blandt beboerne er designer Ulrik Nordentoft, som har lejet en af bygningens fire større sale og skabt et samlingssted for de forretningsdrivende i Kronværksbyen.

- Vi har kørt nogle sessioner for de folk, som har kontorer her. Vi har hver især præsenteret os, og det har betydet meget at lære hinanden bedre at kende, fortæller Ulrik Nordentoft.

Mange af virksomhederne arbejder nu sammen på kryds og tværs – bl.a. har en grafiker sat en reklameavis op for en anden af virksomhederne.

Forum for inspiration

Ulrik Nordentoft har tidligere haft tegnestue i Espergærde sammen med en anden designer. Men de splittede op, og Ulrik Nordentoft ledte efter et kontorfællesskab med kreative hoveder.

- Jeg ville gerne have et forum, hvor jeg kunne søge inspiration, og det bruger vi salen til. Vi har haft foredrag og produktpræsentationer, og det har vi haft stor glæde af, fortæller han.

Ud over Ulrik Nordentofts sal rummer Sekondløjtnantbygningen tre større lokaler, som tilhører Kadetten, en socioøkonomisk virksomhed, der bl.a. driver café. Kadettens lokaler er også samlingspunkt for beboerne i bygningen, og de kan lejes til konferencer og foredrag.

- Nu kender vi, der bor her i bygningen, efterhånden hinanden godt, og næste skridt er at udvide netværket, så det også kommer til at omfatte andre kreative kræfter fra det nordsjællandske, siger Ulrik Nordentoft.

Han har planer om at invitere til en række netværksmøder i efteråret, hvor alle, der beskæftiger sig med kreative erhverv, er velkomne.

- Det er min erfaring, at man får rigtig meget inspiration af at mødes og snakke på kryds og tværs. Og det er også vigtigt at danne netværk med andre kreative virksomheder. Jeg har fx arbejdet sammen med Annemarie fra Klinker Outdoor, som sælger teglsten, fortæller Ulrik Nordentoft.

Du vil kunne læse, hvornår i efteråret der er møder i det kreative netværk, i Helsingør Kommunes erhvervsnyt.