Kundeundersøgelse: Hvad sætter du pris på ved Helsingør?

I dagene omkring Sundtoldsmarkedet gennemfører ICP, Institut for Centerplanlægning, en spørgeskemaundersøgelse blandt kunder og besøgende i Helsingør.

Hvad sætter kunderne pris på ved Helsingør som handelsby, og hvad efterspørger de mere af?

Det skal en spørgeskemaundersøgelse kortlægge. Undersøgelsen gennemføres af to konsulenter fra ICP, Institut for Centerplanlægning, som vil interviewe kunder i Helsingør bymidte og besøgende til Sundtoldsmarkedet. Undersøgelsen finder sted i dagene den 17. august, 18. august (dagen for Sundtoldsmarkedet), 21. august og 22. august.

Sammen om at styrke Helsingør

Helsingør Kommune har iværksat kundeundersøgelsen som led i projektet ’Levende Bymidte’, hvor en række interessenter i og omkring Helsingør By er gået sammen om at styrke Helsingør som handelsby.

Kundeundersøgelsen skal kortlægge, hvad kunderne sætter pris på ved Helsingør som handelsby, og hvad de efterspørger mere af. Den færdige undersøgelse skal anvendes som et redskab for byens butikker til at indrette byen og byens handelsliv efter kundernes ønsker og behov. Samtidig skal den anvendes til at trække nye butikker til byen.

- Vi håber selvfølgelig på, at så mange som muligt vil tage sig tid til at deltage i undersøgelsen og svare på spørgsmålene. Det er en kæmpehjælp i forhold til fremadrettet at fastholde Helsingør som en levende handelsby, siger Birgit Johns Nielsen fra OneStop Erhvervsservice i Helsingør Kommune.

Når undersøgelsen er gennemført og svarene bearbejdet, kan du læse om konklusionerne her i erhvervsnyt.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer