Mange beskæftigede inden for turisme

Helsingør Kommune har 7,4 procent beskæftigede inden for turisme - mod 4,2 procent på landsplan.

1734 årsværk stammer fra turismen i Helsingør Kommune ud af samlet 23.500 jobs i kommunen. Det svarer til at turismen står for 7,4 procent af beskæftigelsen, hvilket er væsentligt over det nationale niveau på 4,2 procent.

TV Lorry har produceret et rigtig fint indslag om Helsingør Kommunes satsning på turismeerhvervet:

Læs og se indslaget her

Rigtig god sommer fra erhvervsnyhedsbrevet - vi vender tilbage til august.

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer