Maritim Turisme – et succesfuldt erhvervsprojekt

Projektet Maritim Turisme har styrket forretningsudviklingen i små og mellemstore virksomheder inden for maritime turismeaktører.

Maritim Turisme har gennem de seneste to år støttet udviklingen af forretningsideer inden for maritime og maritimt beslægtede erhverv i de tre kommuner Helsingør, Halsnæs og Gribskov.

Gennem hele projektet har der været et helhedsperspektiv, hvor oplevelser, turisme, destination, borgere og iværksættere har været tænkt sammen. Det har resulteret i en succesfuld professionalisering af turismeaktørerne, nye forretningsmuligheder og øget beskæftigelse med afsæt i potentialet i og omkring de tre kommuners havnemiljøer.

Fokus på lokalt potentiale

Maritim Turisme har motiveret til nye samarbejdsalliancer og stærke partnerskaber på tværs af virksomheder og kommuner, hvorigennem de små og mellemstore virksomheder i projektperioden har vist en lyst til at skabe og udvikle potentialet i de lokale havnemiljøer. Dermed har Maritim Turisme, ved at arbejde helhedsorienteret, været med til at løfte Nordsjælland som helhed.

- Maritim Turismes nytænkning har ydet et stærkt bidrag til at skabe nye turismeoplevelser, mere beskæftigelse og en yderligere professionalisering af vores turismeaktører ved at bryde med de traditionelle måder at gøre tingene på, siger Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune.

Den danske riviera endnu stærkere forankret

Det er igennem Maritim Turismes særlige samarbejde lykkedes at gøre den danske riviera endnu mere attraktiv som destination.

Fakta

Maritim Turisme har i projektperioden udviklet, støttet og styrket store som små virksomheder, idéer og nye koncepter herunder:
• Udvikling af Gillelejes 1000 år gamle sildetradition med nye sildeprodukter, målgrupper, og nicher til afsætning, hvilket har skabt øget muligheder for vækst i erhvervet.
• Knejperne og Kulturværftet i Helsingør har i projektperioden etableret en organisation, som skal sikre, at byens Knejpe Festival fortsat kan udvikle sit koncept og blive en bæredygtig festival uafhængig af kommunale tilskud.
• Kulturiværksættere i Hundested har indledt processen mod at erhverve ekspeditionsskibet Kivioq, som de ønsker at drive som et oplevelsestilbud. I projektperioden har de fået synliggjort, at der kan etableres en økonomisk bæredygtig driftsmodel, grundlagt Kivioqs Venner, og iværksat ansøgninger om finansiering til at købe Kivioq.

Fakta om Maritim Turisme

Projektet Maritim Turisme har generelt været et vellykket projekt, der i perioden 2016-2018 har igangsat en række konkrete udviklingsprojekter i Nordsjælland. Maritim Turisme har i projektperioden opnået størstedelen af projektets målsætninger samt en række supplerende resultater og effekter.

• Projektet Maritim Turisme havde til formål at støtte udviklingen af forretningsidéer inden for maritime og maritimt beslægtede erhverv i den fastlagte projektperiode.
• Maritim Turisme opnåede i projektperioden at skabe 6 ud af de målsatte 12 jobs, men der forventes yderligere 10-30 jobs inden for det næste år.
• Projektet blev støttet af Region Hovedstaden, Vækstforum Hovedstaden, VisitNordsjælland samt Helsingør, Halsnæs og Gribskov Kommuner.
• Maritim Turismes samlede budget for projektperioden 2016 til 2018 lød på 4.535.050 kr. heraf 3.400.000 kr. fra Vækstforum.
• Maritim Turismes partnere: Helsingør Havne, Hundested Havn, Gilleleje Havn, Gribskov Kommune, Helsingør Kommune, Halsnæs Kommune og VisitNordsjælland.
• Der deltog 85 små og mellemstore nordsjællandske virksomheder i 17 målrettede udviklingsforløb.