Markering: Halvdelen af kommunens flygtninge er kommet i job

Strand- og Badehotel Marienlyst inviterede til fejring af, at det er lykkedes at få rigtig mange flygtningeborgere i arbejde eller uddannelse.

Det går rigtig fint med at få flygtninge i arbejde i Helsingør Kommune. Af de 318 flygtninge og familiesammenførte, som har været i kommunen i under fem år, har over halvdelen fået fast job. 

Det blev fejret ved en festlig event i sidste uge på Strand- og Badehotel Marienlyst. Hotellet, som er en af Helsingørs stærke virksomheder i forhold til flygtningeindsatsen, bød på flotte lagkager, kaffe, vin og meget andet.

Flygtningene har hovedsageligt fået job inden for hotel, restauration, rengøring, byggeri og industri/produktion. Det er brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft – og en del af flygtningene har været igennem forløb, hvor de har fået kombineret sprogundervisning og virksomhedspraktik. Blandt andet hos Renell og Strand- og Badehotel Marienlyst – som har haft rigtig positive oplevelser med at integrere flygtninge i staben.

Læs mere i artiklerne her:

Flygtninge arbejder og går i skole på Hotel Marienlyst

Flygtninge får job efter forløb hos Renell

De fine resultater for flygtningene er opnået inden for de seneste to et halvt år. I foråret 2016 satte politikerne i Helsingør Byråd penge af til en ekstra indsats for at få kommunens flygtninge i job eller uddannelse, og kommunens jobcenter etablerede Team Integration. Siden er antallet af flygtningeborgere i job eller uddannelse steget fra 3,3 procent til mere end 50 procent.

- Det er jo et langt, sejt træk, men jeg regner med, at antallet af flygtninge i job eller uddannelse vil blive ved med at stige, siger fungerende borgmester Henrik Møller.

– Det er selvfølgelig målet, at vores flygtningeborgere opnår en lige så høj beskæftigelsesgrad som vores øvrige borgere. Men det kræver en ekstraordinær indsats i forhold til de sprogbarrierer og kvalifikationsmæssige problemer, der kan være. Derfor er de 50 procent et rigtig flot delresultat.

Han glæder sig over at se flygtningeborgernes interesse i at bidrage til det land, de er kommet til. Og han understreger, at det at have et fast arbejde er uhyre vigtigt.

- Det giver én et fællesskab og et tilhørsforhold til det danske samfund, som ikke kan overvurderes, siger han.

Rigtig mange virksomheder har allerede bidraget til arbejdet med at skaffe flygtningeborgere i job. Skulle du have lyst til at give en hånd, er du meget velkommen til at kontakte Team Integration for at høre nærmere om mulighederne for at få en flygtning i virksomhedspraktik el. lign.

Skriv til virksomhedskonsulent Charlotte Klitgaard, ckl05@helsingor.dk eller ring på tlf. 25 31 37 25

Skriv til Charlotte Klitgaard


Fakta:

• Siden foråret 2016 har Helsingør Kommune kørt en helhedsorienteret indsats, hvor virksomheder, familieindsats, boligindsats og frivillige tænkes sammen.
• Nu får alle flygtninge tilbud om opkvalificering til arbejdsmarkedet, praktik, job og uddannelse, såfremt de har helbred til det. Det betyder, at flere flygtninge opkvalificeres til job og opnår job.
• Kommunen arbejder tæt sammen med mere end 100 virksomheder i Helsingør og omegn, og stadig flere virksomheder kommer til. Virksomhederne har været gode til at tage imod flygtningene – også selvom nogle af flygtningene har været bagud i point i forhold til faglige, kulturelle og dansksproglige kompetencer.
• Der er foregået en målrettet indsats for at finde ufaglærte job, som flygtningene kan fastholde. 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer