Nemmere at få den rigtige kandidat fra jobcentret

Helsingør Kommunes Jobcenter screener frem over de ledige bedre, inden de sender dem ud til virksomheder, der mangler arbejdskraft.

En systematisk screening af jobparate dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Helsingør Kommune skal sikre, at det bliver nemmere for virksomheder at finde den helt rigtige kandidat til en ledig stilling.

- Vi screener vores borgere inden for udvalgte brancher for at sikre, at vi ikke spilder arbejdsgivernes tid, når vi sender ledige ud til jobsamtale i virksomheder, der mangler arbejdskraft, fortæller Daniel Sauer Petersen, som er projekt- og virksomhedskonsulent i Helsingør Kommune.

Foreløbig er der udvalgt fem områder, som de ledige kan få brancheprofiler inden for.
Områderne er:
• Butik og Detail
• Køkken og kantine
• Rengøring
• SOSU
• Transport

På alle områder er der stor efterspørgsel efter arbejdskraft.

Kommer hele vejen rundt

- Med brancheprofilerne kan vi sikre, at vi kommer hele vejen rundt om de relevante ledige kandidater. Vi kan fx få afdækket, om folk har problemer med et job med mange tunge løft eller med at stå op hele dagen. På den måde kan vi sikre, at vi sender de mest relevante kandidater til samtale i virksomheder, som mangler arbejdskraft, siger Daniel Sauer Petersen.

Både virksomheder og uddannelsesinstitutioner har været med til at udarbejde brancheprofilerne – for at sikre, at der er flest mulige nuancer med i forhold til virksomhedernes behov. Samtidig skal profilerne klarlægge, hvordan jobcentre og uddannelsesinstitutioner kan udvikle ledige borgere for at gøre dem klar til at varetage de ledige job.

Godt og brugbart værktøj

For at teste om virksomhederne kan bruge brancheprofilerne, har jobcentret været rundt til større varehuse, specialbutikker og byggemarkeder i kommunen. Her har Daniel Sauer Petersen præsenteret brancheprofilen for Butik og Detail.

Tilbagemeldingen har været, at det er et godt og brugbart værktøj, som kan være med til at screene kandidater/borgere bedre end tidligere - og dermed øge sandsynligheden for, at virksomheden får de rigtige kandidater. Daniel Sauer Petersen siger:

- Virksomhederne hæfter sig specielt ved, at de screenede kandidater får en mere realistisk forestilling om kravene til et job inden for branchen, inden de kommer til samtale hos virksomhederne. Det vil spare tid hos alle involverede parter, siger flere af de adspurgte varehuschefer.

Waled Al-Gailany, der er leder i Team Jobparate, siger:
- Vi har store forventninger til, at brancheprofilerne hjælper med at forventningsafstemme med kandidaterne, og værktøjet vil være en naturlig del af vores samtaler fremover.

Fakta:

• Brancheprofilerne er taget i brug i Jobcenter Helsingør den 1. oktober 2018.
• Der er foreløbig brancheprofiler inden for fem områder, men når det giver mening, er planen at udvide med flere brancher. 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer