Reform af erhvervsfremme på vej

Helsingør Kommune har allerede taget hul på centrale dele af den model, som Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme for nylig har anbefalet for fremtiden.

En ny model er på vej for erhvervsfremmesystemet i Danmark, og regeringens Forenklingsudvalg for Erhvervsfremme er kommet med en række anbefalinger.

Udvalget foreslår bl.a., at rådgivningen af iværksættere og vækstvirksomheder fremover samles i fem Erhvervshuse. På den måde sikrer man, at rådgivningen har den rette kvalitet, og at alle får en indgang til statens særligt specialiserede erhvervsfremmeindsatser, såsom Eksportrådet, Vækstfonden og Innovationsfonden.

Borgmester Benedikte Kiær bakker op om forenklingen af erhvervsfremmesystemet i et brev til erhvervsminister Brian Mikkelsen. I Helsingør Kommune har man nemlig allerede for flere år siden lagt en betydelig del af vejledningen af iværksættere ud til Iværksætterhuset, som er en del af Væksthus Hovedstadsregionen – med gode erfaringer.

Helsingør-model

Centrale dele af den model, som udvalget foreslår implementeret på erhvervsfremmeområdet, ser jeg som en ”Helsingør-model”, idet Helsingør Kommune for flere år siden indgik aftaler med Væksthus Hovedstadsregionen om, at Væksthuset leverer 1:1 vejledning til vores iværksættere og vækstvirksomheder om de generelle forhold og udfordringer, der har betydning for virksomheder i disse segmenter. Det giver for mig at se god mening, at disse ydelser samles i de regionale Erhvervshuse, som udvalget foreslår, da det bl.a. vil sikre, at den virksomhedsservice, der ydes herfra, har den rette kvalitet, skriver borgmesteren.

Aktiv indsats for erhvervslivet

Borgmester Benedikte Kiær understreger samtidig vigtigheden af, at kommunerne også i fremtiden har mulighed for at gøre en aktiv indsats for erhvervslivet.

- Der vil fremadrettet være et behov for, at virksomhederne kan bruge kommunerne som lokal sparrings- og samarbejdspartner i spørgsmål om fx beskæftigelse, rekruttering af arbejdskraft og uddannelser. Kommunernes jobcentre har et unikt kendskab til virksomhedernes udfordringer på dette område, ligesom kommunen løbende arbejder på at tiltrække og udvikle uddannelser, så de matcher det lokale erhvervslivs udviklingsbehov, skriver Benedikte Kiær til erhvervsministeren.

Endelig foreslår borgmesteren, at en evt. satellit til et af de fem store Erhvervshuse placeres i Helsingør – så afstanden reduceres væsentligt for de nordsjællandske virksomheder, som får langt til det kommende regionale Erhvervshus.

Vigtigt med lokal forankring

At den lokale forankring er vigtig, bakker Jacob Runge Olsen, formand for Erhvervs- og Industriforeningen i Helsingør, op om.

- Det er vigtigt med det lokale touch, og det er vigtigt, at virksomheder og kommune ser det som en fælles opgave at få tingene til at køre bedst muligt. Tingene fungerer allerbedst, når virksomhederne har én personlig indgang til kommunen, til én som kan guide videre i systemet. Som One Stop Erhvervsservice, siger han.

Læs mere om One Stop Erhvervsservice

Læs mere om anbefalingerne fra Forenklingsudvalget 

Fakta om forslaget til nyt erhvervsfremmesystem:

Udvalgets model indebærer en grundlæggende ændring af erhvervsfremmesystemets organisering. Fra ansvar på tre offentlige niveauer (kommuner, regioner og staten) til kun at ligge på to:
• Et styrket lokalt niveau bliver indgang for virksomhederne.
• Et statsligt niveau giver adgang til særligt specialiserede erhvervsfremmeindsatser.

• Fem nye erhvervshuse skal fungere som fysiske indgange til og knudepunkter i den samlede erhvervsfremme.
• Erhvervshusene skal samle den mere virksomhedsspecifikke og personlige vejledning for alle virksomheder.
• Erhvervshusene skal fungere som fysiske knudepunkter i erhvervsfremmesystemet og dermed sikre decentral indgang til højtspecialiserede ydelser i staten og privat rådgivning. Det giver lige adgang til ydelser i hele landet og skaber sammenhæng mellem det decentrale og statslige niveau.

Susanne Krogh Petersen er i dag Helsingør Kommunes iværksætterkonsulent i Væksthus Hovedstadsregionen.

Mød Susanne Krogh Petersen