Udbud i 2018: Færre, men større

I 2018 er der udbudt færre opgaver end i 2017 – til gengæld har opgaverne været større.

I 2017 sendte Helsingør Kommune 85 opgaver i udbud gennem det kommunale udbudssystem, Comdia. Kommunen sender håndværksopgaver i udbud gennem systemet, når de ligger på mellem 30.000 kr. til 3 mio. kr., og virksomheder, der er optaget på en af kommunens leverandørlister, bliver inviteret til at byde på dem.

I år er 31 opgaver sendt i udbud gennem Comdia – til gengæld har de enkelte opgaver været væsentligt større end sidste år.

- En del af vores opgaver i år har ligget på mellem 500.000 kr. og 1,5 mio. kr. Det betyder, at en stor del af de penge, vi årligt har til vedligehold, er gået til nogle få, store opgaver, siger Kim Jensen, der er leder for Bygninger i Center for Økonomi og Ejendomme.

Mange af de kommunale midler er i år gået til ventilationsanlæg, bl.a. på Tibberupskolen og Grydemoseskolen. Disse opgaver er sendt i udbud, og en del er vundet af den lokale virksomhed Helsingør Ventilation.
Derudover har kommunen fået udskiftet to tage, herunder på Tibberupskolen, hvilket også har slugt en betragtelig del af den årlige kommunale pulje til vedligehold.

Giver gennemsigtighed

Helsingør Kommune har i alt 15 leverandørlister, hvor håndværksvirksomheder har mulighed for at blive registreret, hvis de gerne vil udvælges til at byde på kommunens mindre bygge- og anlægsopgaver.

Når kommunen sender en opgave i udbud, bliver tilfældigt udvalgte virksomheder fra listen opfordret til at give et tilbud. Det giver gennemsigtighed og sikrer, at det ikke er ’Tordenskjolds soldater’, der får alle de kommunale opgaver.

Helsingør Kommune har netop gennemgået samtlige byggeopgaver, som er udført i år. Det er sket for at sikre, at der ikke er sket fejl, så nogle opgaver ikke er blevet udbudt, selv om de skulle have været det.

- Vores gennemgang viser, at vi i år har haft 34 bygge- og renoveringsopgaver mellem 30.000 og 3 mio. kr. Af dem er de 31 sendt i udbud via leverandørlisterne. I de sidste tre tilfælde er der tale om opgaver, som fra begyndelsen er skønnet til at ende på en pris under 30.000 kr., men som er endt lige over. Det kan vi aldrig gardere os imod, og det pointerer vi også, når virksomhederne melder sig på en af vores leverandørlister, siger Frederik Dahl-Hansen, som er leder af Udbud og Indkøb i Helsingør Kommune.

Ud over de sager, som er udbudt via leverandørlisterne, står kommunen hvert år med en række akutsager, hvor der ikke er tid til at vente på, at opgaven sendes i udbud. I 2018 har der været syv akutsager, som omfatter vandskader, brud på kloakker og manglende varme.

Fakta:

• Helsingør Kommune har åbne leverandørlister på 15 områder, og der er mellem 20-40 virksomheder på hver af listerne. Systemet er indrettet, så mindst én lokal virksomheder kommer i betragtning til hver opgave, der udbydes.
• De opgaver, der besættes via leverandørlisterne, er bl.a. renoveringsopgaver på skoler, daginstitutioner og øvrige kommunale bygninger. Opgaverne skal ligge mellem 30.000 kr. og 3 mio. kr. for at blive sendt i udbud via Comdia, som er leverandørlistesystemet.
• Leverandørlistesystemet er åbent, så alle kan følge med i, hvilke opgaver der udbydes, og hvilke virksomheder der vinder dem. Man kan også se prisen på det vindende tilbud. Det giver øget gennemsigtighed.
• Kommunen har netop indført den regel, at virksomhederne på leverandørlisterne én gang årligt skal bekræfte, at de stadig vil stå på listen.

Helsingør Kommune har hvert år 12,5 millioner kroner til større vedligeholdelsesopgaver og reparationer på de kommunale bygninger. I 2018 er beløbet fordelt således:

- Udbud i Comdia: 5 mio. kr.
- Indbudt licitation på Tibberupskolen: 5 mio. kr.
- Ventilation på Prøvestenen – er p.t. i udbud gennem Comdia: ca. 2. mio. kr.
- Akutopgaver: 685.00 kr.

Der er åbne leverandørlister inden for følgende områder:

• El
• VVS- og blikkenslager
• Ventilation
• Isoleringsvirksomhed
• Kloak
• Murer
• Maler
• Tømrer- og snedker
• Glarmestre
• Gulv
• Jord- og beton
• Belægningsarbejder
• Stilladsarbejder
• Tagdækning
• Nedrivning