Vil du have indflydelse på Ungdomsskolens arbejde?

Helsingør Ungdomsskole søger repræsentanter for det lokale erhvervsliv til sin bestyrelse.

Helsingør Kommune søger medlemmer med særlig interesse i ungdomsskole- og folkeskolearbejdet til Ungdomsskolens bestyrelse.

I Ungdomsskolens bestyrelse er der afsat tre pladser til medlemmer fra organisationer, der har særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelses institutioner eller lokale foreninger.

Det er Byrådet, der udpeger de tre medlemmer på baggrund af de ønsker, der kommer ind. Udpegningen er gældende for fire år fra den 1. august 2018, dog kun et år for repræsentanter fra erhvervslivet.

Ungdomsskolebestyrelsen består af 11 medlemmer:

• 3 medlemmer udpeget af byrådet
• 3 medlemmer udpeget af organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet
• 1 forældrerepræsentant for 10. klasseskolen
• 2 medarbejderrepræsentanter
• 2 elevrepræsentanter

Skolebestyrelsen mødes ca. fire gange årligt.

Det er bl.a. Ungdomsskolebestyrelsens opgave at:
• udmønte Byrådets beslutninger og politikker i samarbejde med de unge, forældre, medarbejdere og organisationer
• føre tilsyn med alle dele af ungdomsskolens virksomhed, dog undtagen personale- og elevsager
• fastsætte ordensregler og værdisæt, herunder principper og strategi for den pædagogiske retning, læseplaner, de fysiske rammer mv.
• godkende budgettet inden for de økonomiske rammer, som Byrådet har fastsat

Læs mere om Ungdomsskolen

Send forslag til repræsentanter og stedfortrædere – angiv navn, adresse og telefonnummer på såvel medlem som stedfortræder – til Center for Dagtilbud og Skoler på ds@helsingor.dk senest den 21. maj 2018.

Har du spørgsmål, kan du kontakte afdelingsleder Inge Kristensen på Helsingør Ungdomsskole på 49 28 11 30. 

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus