Anbefalinger skal give Danmark et digitalt boost

Direktør Klaus Toft fra Ret Nemt Måltidskasser deltog i paneldebat på Christiansborg om den digitale fremtid.

Direktør Klaus Toft fra Ret Nemt Måltidskasser var et lokalt islæt i paneldebatten, da en række erhvervsfolk, sammen med Googles uddannelsesprogram Succes Online, tirsdag den 26. november var på besøg hos erhvervsminister Simon Kollerup på Christiansborg. 

Formålet med besøget var at fremlægge en række anbefalinger til, hvordan hele Danmark kan få succes online.

De 12 anbefalinger er samlet af Google Succes Online på en tur rundt til 11 byer i Danmark, heriblandt Helsingør. Turbussen var her i begyndelsen af oktober, og en lang række iværksættere og virksomhedsejere deltog i oplæg og workshops, hvor de højnede deres digitale kompetencer.

Der blev ligeledes holdt en rundbordssamtale om erhvervslivets udfordringer i forbindelse med digitale færdigheder og digital infrastuktur. I Helsingør deltog blandt andre Klaus Toft og kommunaldirektør Stine Johansen i rundbordssamtalen.

Fra 11 byer

Alle anbefalinger fra de 11 byer samt resultatet af en spørgeskemaundersøgelse, hvor i alt 422 virksomhedsejere og medarbejdere deltog, blev præsenteret for politikerne på Christiansborg og erhvervsminister Simon Kollerup.

Anbefalingerne til politikerne er: De digitale kompetencer skal styrkes, der er i højere grad brug for kapital til investering i digitale løsninger, og endelig kan digitale kompetencer og infrastruktur styrke detailhandlens vækst og udvikling.

Bedre adgang til kapital 

I paneldebatten anbefalede Klaus Toft blandt andet, at det digitale bundniveau hæves, og de digitale kompetencer hos alle medarbejdere styrkes. Selv på ufaglært niveau er det nødvendigt med digitale kompetencer.

Endvidere nævnte Klaus Toft, at vækst i digitale virksomheder forudsætter en bedre adgang til kapital, herunder en større villighed fra banker og investorer til at investere i digitale løsninger i en erkendelse af, at digitale løsninger er et værktøj på lige fod med fysiske maskiner.

Fakta: De 12 anbefalinger

Styrkelse af kompetencer

- Nationale, korte og værktøjsbaserede kursusforløb målrettet virksomhedsejere og ledere.

- Efterspørgselsdrevet opkvalificering af ledige med lang, mellemlang og kort uddannelse målrettet virksomhedernes digitaliseringsbehov.

- Brancheorienterede digitale vækstforløb for produktionsvirksomheder.

- Målrettet efteruddannelse i digitale færdigheder hos personale, herunder personale inden for administration og kommunikation.

Adgang til kapital

- Kapital målrettet digital omstilling af ‘modne virksomheder’, lige fra detailhandlen til smedemesteren.

- Støtte til etablering og drift af lokale virksomhedsnetværk som vidensdeling og vækstdrivere.

- Kapital til ansættelse af kvalificeret arbejdskraft til at drive og understøtte den digitale omstilling af virksomhederne uanset branche og postnummer. 

- Den digitale omstilling bremses bl.a. af at en række virksomheder finder det svært at skaffe kapital til omstillingen. Det skal være lettere.

Styrkelse af detail og infrastruktur

- Sikring af god digital infrastruktur til at understøtte details vækstpotentiale, herunder specielt tilstrækkelig bredbåndsdækning.

- Digitalt kompetenceløft af medarbejdere i detailhandlen

- Målrettede, længere digitaliseringsinitiativer til detailhandlen, som motiverer, informerer og giver konkrete færdigheder inden for e-handel, online synlighed og multichannel.

- Oplysning til mindre butikker om muligheder ved e-handel gennem succeshistorier og cases.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Anbefalingerne blev præsenteret i fællessalen på Christiansborg.