Arbejdet med Erhvervs- og Vækstpolitikken blev skudt i gang

Cirka 75 virksomheder var samlet på Konventum og bidrog til Helsingør Kommunes kommende Erhvervs- og Vækstpolitik.

- Det er rigtig godt, at så mange har lyst til at være med til at forme den fremtidige Erhvervs- og Vækstpolitik her i Helsingør Kommune. Det vidner om, at vi har et engageret erhvervsliv, der har lyst til at få indflydelse og tage ansvar.

Med de ord satte borgmester Benedikte Kiær den 28. oktober 2019 arbejdet med Helsingør Kommunes nye Erhvervs- og Vækstpolitik i gang. Politikken skal sikre de bedste rammer for den fremtidige erhvervsudvikling. Den skal dække årene 2020-2025 – og skal naturligvis lægge sig op ad kommunens nye Vision 2030.

- Visionen peger på to områder, som vi i Byrådet tror på kan være vækstdrivere i fremtiden: Nemlig en fortsat satsning på kultur og turisme og en satsning på at tiltrække yderligere studiepladser og uddannelser hertil, sagde borgmesteren i sit oplæg.

Bagefter gik de forsamlede virksomhedsledere- og ejere ud i seks grupper inddelt efter branche, hvor de diskuterede, hvad der skal til for, at netop deres branche oplever vækst.

Levende lokalsamfund

I anden runde var der fokus på markedsføring, øget samarbejde med uddannelsessteder for at rekruttere arbejdskraft, kultur og turisme som vækstdriver for udvikling samt udvikling af levende lokalsamfund.

I grupperne blev der bl.a. talt om campus og om, hvordan man skaber de mest attraktive uddannelsesmiljøer, som også giver de unge lyst til at bo i byen, både under studierne og bagefter. 

Om hvordan man markedsfører Helsingør som et godt sted at drive virksomhed. Om hvordan man gør byer og handelsstrøg mest attraktive og skaber det bedste samarbejde mellem skoler og virksomheder, fx i forbindelse med erhvervspraktik.


Mange fine input

- Vi var rigtig glade for dagen, som gav os mange fine input at arbejde videre med, siger chefkonsulent Birgit Johns Nielsen fra Onestop Erhverv i Helsingør Kommune.

Alle input er ved at blive samlet i et idékatalog, som bliver sendt ud til de virksomheder, der deltog i den første workshop. Idékataloget bliver også sendt ud med en kommende udgave af Erhvervsnyt.

På baggrund af ideerne bliver der udarbejdet nogle forslag til fokuspunkter i den kommende politik. Og den 16. januar 2020 bliver de parter, der har bidraget til idékataloget, inviteret til endnu et møde, hvor opgaven er at prioritere i forslagene.

Den nye Erhvervs- og Vækstpolitik ventes færdig i maj 2020.

Læs også artiklen: Vær med til at sætte retningen for kommunens erhvervsudvikling

Fakta:

• I 2017 var der 12.600 privat beskæftigede årsværk i Helsingør Kommune, fordelt på 3206 forskellige private arbejdssteder.

• Fra 2009 til 2017 er antallet af private arbejdssteder i Helsingør Kommune steget med seks procent.

• Helsingør Kommune er især specialiseret inden for farma, plast og kemisk industri mv. Der er 2,6 gange så mange beskæftigede i private virksomheder i Helsingør Kommune inden for denne branchekategori som på landsplan.

• Derudover er kommunen specialiseret inden for elektronikindustri, turisme, hoteller/restauranter og rengøring, rejsebureauer og ejendomsservice.

Kilde: ’Erhvervsanalyse af Helsingør Kommune’, udarbejdet af IRIS Group på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Snakken gik livligt i grupperne.