Erhvervslivet skal præge ny Erhvervs- og Vækstpolitik

Alle virksomheder inviteres til at komme med input til ny politik for 2020-2025 – startskuddet lød til netværksmøde.

Turisme og oplevelsesøkonomi er vækstdrivere i Helsingør Kommunes økonomi – og skal også være det i fremtiden. Samtidig skal der flere uddannelsespladser til kommunen, og der skal være et styrket samspil mellem skoler, uddannelser og arbejdsmarked.

Sådan lyder de punkter i Helsingør Kommunes Vision 2030, som taler mest ind i erhvervslivet. Visionen, der er så ny, at den først behandles i byrådet på mandag den 24. juni, blev præsenteret af borgmester Benedikte Kiær, da der tirsdag den 18. juni var møde i netværket Vi samler hele Helsingør.

På mødet satte borgmesteren også gang i arbejdet med den kommende Erhvervs- og Vækstpolitik for Helsingør Kommune. Den nuværende politik udløber nemlig i 2020 – og inden da skal en ny politik for årene 2020-2025 gerne være på plads.

- Vi har 13 mål i den gældende erhvervspolitik, og af dem er vi i mål med de ni, fortalte borgmester Benedikte Kiær.

Her er vi i mål 

Det drejer sig bl.a. om:
• Satsningen på kultur og turisme har bidraget til en stigning i antal beskæftigede inden for området på mere end 25 procent fra 1.448 i 2013 til 1.835 i 2017.

• I samme periode er det samlede antal jobs inden for kommunegrænsen steget med 3,8 procent.

• Antallet af elever og studerende, der er indskrevet på fuldtidsuddannelser beliggende i Helsingør Kommune, er steget fra 2.423 personer i 2012 til 3.073 i 2018. En stigning på 27 procent.

• Helsingør har bl.a. fået første del af læreruddannelsen, ligesom det nu også er muligt at tage første del af SOSU-uddannelsen her.

• Grundskyldspromillen er faldet fra 30,0 til 28,5 fra 2012-2018.

• Dækningsafgiften for forretningsejendomme er faldt fra 10 promille til 6,8 fra 2012-2018.

• Byggesagsgebyr og afgift på udeservering er fjernet.

Alle kan komme med input

Benedikte Kiær understreger, at udgangspunktet for den kommende Erhvervs- og Vækstpolitik er erhvervslivets behov.

Erhvervslivet har allerede været inddraget i arbejdet med Vision 2030 i forbindelse med Helsingør Kommunes folkemøde den 23. februar i år, hvor Vi samler hele Helsingør og Erhvervs- og Industriforeningen havde stande og deltog i debatterne. Det er bl.a. på baggrund af input fra folkemødet, at erhvervslivet er skrevet ind i visionen.

Også i forhold til arbejdet med den kommende Erhvervs- og Vækstpolitik er planen at inddrage de lokale virksomheder.

- Den nye politik skal selvfølgelig afspejle de udfordringer og behov, virksomhederne har i hverdagen, ligesom den skal være visionær, når det gælder fremtidig vækst og udvikling. Og så skal den have skarpe prioriteringer, siger Benedikte Kiær.

Inviteres til workshops

Tanken er, at de lokale virksomheder inviteres til at deltage i workshops, hvor de kan komme med input til den kommende politik.

Det arbejde blev der givet en forsmag på ved netværksmødet tirsdag, hvor de første umiddelbare input blev givet til kommunens videre arbejde.

Nogle tilbagemeldinger lød bl.a.:

Uddannelser til byen – men kun hvis de kan holde kvaliteten. Ikke discount-udgaver, hvor den eneste kvalitet er, at de ligger i Helsingør.

Bedre infrastruktur i forhold til erhverv og uddannelse i kommunen – mhp tiltrækning af nye medarbejdere og studerende.

Fokus på særlige virksomhedsmiljøer og de fantastiske historier, der ligger hos eksisterende virksomheder i kommunen. Med inspiration i Viborg og Odense, som har animation og robot under huden.

- Jeg er meget glad for de input, vi allerede har fået til den nye politik. Og jeg håber, at mange flere virksomheder har lyst til at bidrage, siger Benedikte Kiær.

Erhvervslivet vil blive inviteret til workshops – hold øje med kommunens hjemmeside og Erhvervsnyt, hvor datoerne vil blive annonceret.

Mål og satsningsområder i Vision 2030, der relaterer til erhvervslivet:

Sammen vil vi:

  • Arbejde for et større og varieret udbud af ungdoms-, erhvervsfaglige og videregående uddannelser
  • Styrke samspil mellem skole, uddannelse og arbejdsmarked
  • Skabe gode rammevilkår for at drive virksomhed, der bidrager til levende bysamfund
  • Arbejde på, at flest mulige har et job, og er en del af et arbejdsfællesskab
  • Gøre det lettere for borgere og virksomheder at tage initiativ til aktiviteter, der fremmer fællesskaber
  • Skabe rammerne for kreative iværksætter-, vækst- og uddannelsesmiljøer
  • Udvikle en bæredygtig turisme

Se en præsentation af Vision 2030 og processen for den kommende Erhvervs- og Vækstpolitik:

Se præsentationen

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer