Giv dit besyv med på vores folkemøde

Hvad skal erhvervslivet i Helsingør Kommune leve af i 2030? Det debatteres i Helsingør Hallen den 23. februar – sæt kryds i kalenderen.

Erhvervslivet er grundlaget for beskæftigelsen i Helsingør Kommune. I dag er kommunens erhvervsliv karakteriseret ved mange små og mellemstore virksomheder, herunder iværksættere.

Hvis erhvervslivet skal være et bærende element i Vision 2030 – hvad karakteriserer så en fremtid, hvor erhvervslivet er centralt for Helsingør Kommune, og hvad er mulige veje derhen?

De spørgsmål kommer til debat, når Helsingør Byråd inviterer til folkemøde i Helsingør Hallen den 23. februar fra kl. 10-16. På folkemødet lægges grundstenene til Vision 2030. Erhverv er et af syv temaer på folkemødet, og alle erhvervsdrivende i kommunen inviteres til at give deres besyv med, når vejen for den fremtidige erhvervsudvikling skal udstikkes.

- Vi håber meget, at rigtig mange har lyst til at komme med deres synspunkter på, hvor Helsingør Kommune skal bevæge sig hen på erhvervsområdet. Inddragelsen er helt afgørende for, at vores erhvervsfremmeindsats kommer til at bygge på jeres ønsker og behov, siger borgmester Benedikte Kiær.

To større debatter

På folkemødet er der to større debatter, målrettet erhvervsområdet. Den ene, ’Iværksætteri og SMV’er’, har Nicolaj Højer Nielsen fra CBS og Jacob Runge Olsen fra Helsingør Erhvervs- og Industriforening blandt paneldeltagerne. Nicolaj Højer Nielsen har beskæftiget sig med nystartede virksomheder i mange år og ved meget om, hvad der skal til for, at iværksættere får bedst mulige vækstbetingelser.

Han og Jacob Runge Olsen vil indgå i en debat om spørgsmålene:
• Hvilke generelle udviklingstendenser forventes inden for iværksætteri og SMV’er frem mod 2030?
• Hvad karakteriserer en kommune, hvor iværksætteri er markant?
• Hvad er kommunens rolle i erhvervslivets udvikling?

Den anden større debat handler om oplevelsesøkonomi, og her er Ulla Tofte, direktør på Søfartsmuseet, Signe Jungersted, udviklingschef i Wonderful Copenhagen, og Jens Friis Jensen fra RUC blandt debattørerne.

Paneldeltagerne vil bl.a. tale om:
• Hvad efterspørger den fremtidige besøgende
• Hvad udbyder de førende destinationer?
• Hvor står Helsingør Kommune med sine tilbud i denne konkurrence?
Hvordan kan Helsingørs maritime historie udnyttes?

Få indflydelse

Senere på året skal Helsingør Kommune have en ny erhvervs- og vækstpolitik, og folkemødet bliver første – men ikke eneste – gang i løbet af året, hvor lokale erhvervsdrivende får mulighed for at få indflydelse på kommunens indsats for at styrke erhvervslivets udvikling.
Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen den 23. februar fra kl. 10-16.

Ud over debatterne bliver der mulighed for at møde en række aktører på erhvervsområdet, bl.a. vil Erhvervs- og Industriforeningen og Visit Nordsjælland have en stand.

Læs mere om folkemødet den 23. februar