Helsingør Kommune er godt på vej mod at nå sine mål

Stadig flere familier flytter til, stadig flere besøger kommunen, og der er skabt mange nye arbejdspladser i event- og turismerelaterede erhverv.

År 2020 nærmer sig – og dermed er det oplagt at gøre status på kommunens Vision 2020. Og det viser sig, at Helsingør Kommune er godt på vej til at nå sine mål.

Et vigtigt mål i Vision 2020 var at gøre Helsingør til Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier. Konkret ønskede man 800 nye familier i 2020 – og målinger viser, at der i perioden 2012-2018 er kommet 631 nye familier til kommunen. Der er tale om nettotilflytning – dvs. ’overskud’, når fraflytning er trukket fra. Hvis tendensen fortsætter, ser det ud til, at kommunen når sit mål om 800 nye familier i 2020.

- Vi er superglade for, at det er lykkedes at få så mange nye familier til kommunen. Vi bor et dejligt sted med skov, strand og købstadsliv, og det finder rigtig mange heldigvis attraktivt, siger borgmester Benedikte Kiær.

- Spørgeundersøgelser bekræfter, at borgerne i Helsingør Kommune er godt tilfredse med de mange kulturtilbud og de mange gode natur- og rekreative områder, supplerer hun.

Fokus på besøgende

Et andet vigtigt ben i Vision 2020 er et fokus på de besøgende, som skal have glæde af områdets unikke historie, kultur og natur. På den baggrund er det glædeligt, at museerne i kommunen i 2018 havde det højeste besøgstal nogensinde, næsten 568.000 besøgende. Fra 2012-2018 er besøgstallene steget med 37 procent. Der er dog stadig et lille stykke til måltallet på 700.000 årlige besøgende.

Samtidig havde kommunens overnatningssteder godt 490.000 overnatninger i 2018, hvilket er det højeste antal nogensinde. I perioden 2012-2018 steg antallet af overnatninger med godt 42 procent – og kommunen er kun cirka 10.000 overnatninger fra målsætningen om 500.000 kommercielle overnatninger i 2020.

- Det går rigtig godt med at tiltrække besøgende, som kommer og nyder vores unikke kulturtilbud og vores dejlige natur, siger borgmesteren.

Flere arbejdspladser inden for event og turisme

De mange besøgende betyder, at der er et stigende antal arbejdspladser inden for event- og turismerelaterede erhverv. I 2017 var 1835 personer beskæftiget i erhvervene i Helsingør Kommune, og det er en stigning i perioden 2012-2017 på 22 procent, svarende til 332 arbejdspladser.

Målsætningen om en stigning på 450 ordinære arbejdspladser i event- og turismerelaterede erhverv mangler dermed blot 118 jobs for at være opfyldt.

- Vores resultater viser med al ønskelig tydelighed, at det nytter at have en vision og nogle konkrete målepunkter at stile efter. Nu er vi i fuld gang med vores nye vision, Vision 2030, og det giver energi at vide, at den ’gamle’ vision har fungeret som et vigtigt pejlemærke for kommunens medarbejdere og politikere, siger Benedikte Kiær.

Fakta:

Vision 2020 rummer 10 visionsmål, som der netop er fulgt op på. Ud over de ovenstående tal er der bl.a. målt på:

Jobskabelse

Visionsmål: En stigning i antal job inden for kommunens styrkepositioner, en stærk placering inden for iværksætteri samt et godt omdømme blandt virksomheder.

Så langt er vi nået:

• Fra 2013-2017 er der skabt 840 flere job svarende til en stigning på 3,8 %. I november 2017 var der 22.823 job inden for Helsingør Kommunes grænse.

• I 2018 opnåede Helsingør Kommune en national placering som nr. 29 i forhold til nystartede virksomheder pr. 1.000 indbyggere.

Uddannelsesniveau

Visionsmål: Uddannelsesniveauet i Helsingør Kommune skal som minimum matche det i Nordsjælland.

Så langt er vi nået:

• I Helsingør Kommune har 58,2 % af de unge mellem 18-29 år en højere uddannelse end grundskolen. Dette ligger 1,8 procentpoint lavere end Nordsjælland som helhed.

• I perioden 2012-2018 er tallet for Helsingør Kommune steget fra 52,03 % til 58,21 % - svarende til en stigning på ca. 6 procentpoint. I samme periode er Nordsjælland steget fra 54,41 % til 60 % - svarende til en stigning på ca. 5,59 procentpoint.

• Gabet mellem Helsingør og Nordsjælland er dermed blevet mindre i løbet af den målte periode. I 2012 var forskellen mellem Helsingør og Nordsjælland på 2,38 procentpoint, mens den i 2018 var på 1,79 procentpoint.