Hvem skal vinde den sociale beskæftigelsespris?

Helsingør Kommune uddeler hvert år en pris til en virksomhed, som tager et særligt socialt ansvar.

Helsingør Kommune uddeler igen i år en pris til en virksomhed, som har udvist et særligt ansvar inden for beskæftigelse, for eksempel ved at ansætte medarbejdere på særlige vilkår, tænke nyt i forhold til at få mennesker i arbejde eller andet, som gavner beskæftigelsen i kommunen.

Hvis du kender en virksomhed, der udviser et særligt socialt ansvar, kan du indstille den til prisen. Fristen er den 14. november 2019, og selve prisen bliver uddelt af formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget forud for et byrådsmøde i 2020.

- Vi uddeler prisen for at sætte fokus på de mange virksomheder i kommunen, der gør en kæmpe forskel for mennesker, der gerne vil arbejde – men har behov for lidt ekstra overskud eller redskaber. Der er heldigvis mange virksomheder, der tager et socialt ansvar, og vi ved af erfaring, at et forløb på en virksomhed er et af de mest effektive redskaber til at få ledige i arbejde eller videre i uddannelse, siger Marlene Harpsøe, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Silvan vandt i 2018

I 2018 var det Silvan Helsingør, der vandt prisen, fordi de i samarbejde med kommunens jobcenter har været med til at løfte borgere ud af ledighed og udnytte det potentiale, der er i den enkelte borger, uanset skånehensyn, handicaps eller andre fysiske eller psykiske barrierer.

I begrundelsen hed det bl.a.: ’Silvan har med stor succes været medvirkende til, at ledige er blevet ansat i ordinære stillinger, småjobs og fleksjob efter endt afklaringsforløb, hvor formålet har været at udvikle de lediges arbejdsevne og inkludere dem i et arbejdsfællesskab.’

Læs artiklen: Silvan fik den sociale beskæftigelsespris

Fakta:

Helsingør Kommunes sociale beskæftigelsespris gives til en virksomhed, som tager et særligt socialt ansvar og opfylder et eller flere af disse kriterier:
- Virksomheden skal ligge i Helsingør Kommune
- Den ansætter medarbejdere på særlige vilkår, elever, ledige, flygtninge, udsatte unge, opretter praktikpladser eller bidrager på en anden måde til løsning af beskæftigelsesindsatsen
- Den efteruddanner ansatte og benytter evt. jobrotation
- Virksomheden har vækst og fremgang
- Virksomheden har betydning for Helsingør Kommune og/eller lokalområdet
- Arbejdsmiljøreglerne overholdes
- Der er et samarbejde med Helsingør Kommunes job- og virksomhedskonsulenter, og virksomheden har evt. status som SAGA Nord-virksomhed.

Sådan indstiller du til prisen

Prisen består af et diplom, et kunstværk af en lokal kunstner samt et beløb til afholdelse af et socialt arrangement i virksomheden.
Hvis du kender en virksomhed - eller selv arbejder i en virksomhed, som du mener udviser et særligt socialt ansvar, så send din indstilling med begrundelse til Carsten Jensen på cje25@helsingor.dk senest torsdag den 14. november 2019 kl. 12.00.

Skriv til Carsten Jensen

Ring gerne til Carsten Jensen på tlf. 49 28 32 25, hvis du har spørgsmål om prisen.

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer