Hvordan skal byggeriet på det tidligere stadionområde se ud?

Helsingør Kommune inviterer til prækvalifikation til konkurrencen om byudvikling af det gamle stadionområde på Nordre Strandvej.

En bydel med boliger og rekreative områder, baseret på sociale fællesskaber og bæredygtighed.

Det er byrådets vision for det tidligere stadionområde ved Nordre Strandvej, som kommunen igennem et stykke tid har arbejdet med byudvikling af.

En række interessenter og naboer har været til dialogmøder med Helsingør Kommunes BYLAB - herunder Danmarks Naturfredningsforening, Naturgruppen, Restaurant Ciao Ciao, Stad & Egn, Museerne Helsingør, Marienlyst Slots Venner, Helsingør Ferieby og Marienlyst Grundeejerforening.

De har givet input til projektet og den kommende arkitektkonkurrence. Det samme har cirka 100 borgere på et dialogmøde i august.

På baggrund af de mange input er der formuleret en vision for byudviklingen af stadiongrunden, som vil danne afsæt for arkitektkonkurrencen.

- Der er tale om et område med en enestående natur- og kulturarv. Derfor lægger vi stor vægt på, at vi får et boligområde med en lav bebyggelsesprocent, der hænger godt sammen med landskab og bymiljø. Vi skal videreføre stedets ånd som byens rekreative og folkelige mødested, og samtidig skal sociale fællesskaber og bæredygtighed være i højsædet, siger Christian Holm Donatzky, formand for udvalget for By, Plan og Miljø i Helsingør Kommune.


Rådgiverteams kan søge

Nu opfordrer kommunen rådgiverteams til at søge om prækvalifikation til deltagelse i en arkitektkonkurrence om en samlet helhedsplan for området.
På baggrund af prækvalifikationen udvælger kommunen tre rådgiverteams til at deltage i en konkurrenceproces. Det endelige mål er et vinderforslag, som kan danne grundlag for lokalplan og grundsalg.

Ansøgningsfrist er den 5. december 2019 kl. 12, og spørgefrist er den 25. november 2019 kl. 12.

Fakta:

Byudviklingsområdet er anlagt i 1920’erne med idrætsfaciliteter og bypark med restaurant, udendørs events og rekreative aktiviteter. I fremtiden skal området rumme boliger i sammenhæng med parken, når størstedelen af idrætsfaciliteterne flytter til nye placeringer i byen.

Følgende temaer vil danne afsæt for arkitektkonkurrencen: 

• Bæredygtighed
• Fællesskaber og møder mellem mennesker
• Videreførelse af stedets ånd som byens rekreative og folkelige mødested
• Områdets landskabelige værdier og nærværende kulturhistorie
• Høj arkitektonisk kvalitet, tilpasset stedet, landskabet og historien
• Klimatilpasning og bynatur
• Lav bebyggelsesprocent (30-40 procent)

Arkitektkonkurrencens formål er: 

- At udvikle en helhedsplan for området, der forholder sig til de muligheder og begrænsninger, som området har, og som understøtter den politiske vision for området og Vision 2030 for Helsingør Kommune.
- At integrere stedets kulturhistorie og landskab med nye løsninger, som sikrer bæredygtighed, klimatilpasning og fællesskaber.
- At vise, hvordan arkitektoniske kvaliteter kan danne sammenhæng med landskab og natur.
- At sikre sammenhæng internt i området og med omgivelserne, både landskabeligt og trafikalt.
- At udvikle en bebyggelsesplan, der er teknisk og økonomisk realiserbart og som lader sig etablere i etaper.