Hvordan skal fremtidens torve og pladser være i Helsingør bymidte?

Helsingør Kommune vil sammen med brugerne af Axeltorv nytænke brugen af Axeltorv og andre centrale pladser og torve i Helsingør.

Kontrakterne med stadeholderne på Axeltorv udløber den 31. oktober 2020. Der er derfor nu en mulighed for at gentænke brugen af Axeltorv og se på brugen af de øvrige pladser i Helsingør Bymidte: Havnepladsen (Blomstertorvet), Wiibroe Plads og Simon Spies Plads.

Helsingør Kommune Vision 2030 har også fokus på, at vi sammen skal udvikle levende byrum med aktive pladser, hvor der både er plads til de erhvervsdrivende og kultursatsningen, men også pladser hvor borgerne kan mødes, og hverdagslivet kan udfolde sig.

Derfor nedsætter Helsingør Kommune en arbejdsgruppe, som kommer til at bestå af både eksterne deltagere fra erhvervslivet (brugere, erhvervsdrivende og grundejere ved Axeltorv) og administrative medarbejdere fra Helsingør Kommune.

Arbejdsgruppens opgaver bliver:
• At gentænke brugen af Axeltorv og øvrige pladser i Helsingør Bymidte
• At udvikle scenarier til fremtidig brug af Axeltorv og øvrige pladser i Helsingør Bymidte
• At præsentere scenarierne for By-, Plan- og Miljøudvalget
• At afholde åbent borgermøde
• At få besluttet en endelig brug af Axeltorv og øvrige pladser i Helsingør Bymidte i 2021

Arbejdsgruppens arbejde kommer blandt andet til at tage udgangspunkt i forskellige scenarier for Axeltorv, som har været vendt de sidste fem år.

Mange forskellige ideer og tanker for byens torve

Her er de forskelige scenarier:

1. Udeserveringen udbydes som nu, med opdelte arealer (evt. med fast adskillelse mellem udeserveringer)
2. Etablering af et fælles udeserveringsareal uden specifik opdeling i forhold til de serverende restauranter og barer – oprydning og vedligeholdelse varetages af en aktør (kommunal eller privat)
3. Der anlægges en stor pavillon på torvet med restaurant og udeservering
4. Opførelse af overdækket torvehal – orangeri (som Israels Plads) (kommunalt/privat)
5. Anlæg af legeplads på Axeltorv/skøjtebane – eventuelt multifunktion sommer/vinter
6. Opretholdelse af nuværende torvehandel - (bør overvejes at flytte dette til Havnetorvet/Blomstertorvet)
7. Parkering
8. Mulighed for optræden, events mm. Eventuelt fast opstillet scene

Scenarier for øvrige pladser i Helsingør Bykerne:
• Havnepladsen (Blomstertorvet): Torvehandel på Havnepladsen/Blomstertorvet.

• Wiibroe Plads: Opførelse af historisk pavillon for at skabe sammenhæng mellem Kronborg og Kulturværftet.

• Simon Spies Plads: Brugerdrevne loppemarkeder som børneloppemarked og andre typer loppemarked.

I januar vil der blive holdt et borgermøde, hvor alle kan give deres besyv med om torveplanerne.