Indkøb af bleer i udbud

10 kommuner, heriblandt Helsingør, udbyder sammen en rammeaftale vedrørende indkøb af bevillingsbleer, fiksering og underlag.

10 kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland, heriblandt Helsingør, er gået sammen om at udbyde rammeaftaler vedrørende indkøb af bevillingsbleer, fiksering og underlag samt i mindre omfang indkøb til depot og tilknyttede serviceydelser.

De øvrige kommuner er:
• Allerød Kommune
• Ballerup Kommune
• Bornholm Kommune
• Frederikssund Kommune
• Furesø Kommune
• Gribskov Kommune
• Halsnæs Kommune
• Hillerød Kommune
• Hørsholm Kommune

Enslydende rammeaftaler

Kommunerne optræder samlet som ordregiver i dette udbud, og der vil efterfølgende blive indgået enslydende rammeaftaler mellem den vindende tilbudsgiver og hver enkelt kommune.

Det er udelukkende muligt for tilbudsgiver at afgive tilbud på levering af produkter og tilknyttede serviceydelser til samtlige deltagende kommuner.

Udbudsformen er et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.
Udbuddet gennemføres digitalt via www.mercell.com.

Tilbuddet kan findes her

Eventuelle henvendelser vedrørende udbuddet skal ske via Mercell, hvor udbudsmaterialet og samtlige efterfølgende supplerende oplysninger, herunder eventuelle rettelsesblade og spørgsmål/svar, løbende vil blive gjort tilgængelige.

Fristen for at fremsende tilbud er den 20. januar 2020 kl. 12.00

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer