Job på tværs i EU-finale

Det dansk-svenske grænseprojekt Job på tværs skal dyste mod syv andre EU-projekter om bedste formidling i europæisk finale.

’Job på tværs’ er et tre-årigt EU-projekt, som skal sætte spot på arbejdsmarkedet på tværs af Øresund. 

Konkret informerer projektet om muligheder og fordele ved at bo i Sverige og arbejde i Danmark – eller omvendt.

En del af projektet er at fortælle om mulighederne i Øresundsregionen - og små portrætter af de mennesker, som rent faktisk har valgt at bosætte sig på den ene side af sundet og arbejde på den anden.

Det dansk-svenske Interreg-projekt har produceret en video om sit arbejde – og den er udtaget til finalen i en europæisk konkurrence – Project Slam – der løber af stablen i Bruxelles til oktober i forbindelse med EU Region Weeks.

Se filmen her

Fakta om Job på tværs

  • Tre-årigt EU-projekt med start den 1. januar 2018.

Forventningen er, at

• Virksomheder inden for de udvalgte brancher i langt højere omfang end i dag får den arbejdskraft, som de efterspørger.
• Flere ledige kommer i job, og grænsependlingen øges synligt. Det forventes, at projektet vil medføre, at 200 borgere vil arbejdspendle fra Sverige Danmark, og 30 borgere vil pendle fra Danmark til Sverige inden for projektets løbetid.
• Medarbejderne i hhv. Helsingør og Helsingborg ser Øresundsregionen som et sammenhængende arbejdsmarked og naturligt visiterer ledige til jobs på den anden side af sundet.

Find personale på den anden side af sundet