Kom med dine forslag til ny plan for Klima og Bæredygtighed

Det er nødvendigt, at både virksomheder, private borgere og offentlige myndigheder bidrager, hvis kommunen skal nå sine klimamål for 2020-2030.

Helsingør Kommunes forslag til Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030 er i høring til den 11. oktober 2019. Planen, der skal afløse Helsingør Kommunes Klimaplan fra 2009, støtter op om kommunens vision om at være en bæredygtig kommune i både social, miljømæssig og økonomisk balance.

Det overordnede mål for klimaindsatsen i Helsingør Kommune er at blive CO2-neutral i 2045 og nedbringe CO2-udledningen til 1,7 tons pr. borger hvert år frem til 2030. Med forslaget til planen har Byrådet opsat 11 delmål for klima og bæredygtighed frem mod 2030. Planen beskriver også mulige forslag til indsatser og handling.

- Planen for klima og bæredygtighed er et skridt i den rigtige retning mod at opfylde Paris-aftalen fra 2015 og vores egne mål som kommune om at blive CO2-neutrale i 2045. Der er dog stadig langt endnu, og vi kommer til at træffe mange valg og ændre mange vaner for at løse fremtidens klimaudfordringer. Derfor er det nødvendigt, at vi alle bidrager til klimaindsatsen - både borgere, virksomheder og kommunen selv. Så mange som muligt skal være klar over, hvordan de kan gøre en forskel – og vi vil meget gerne samarbejde med alle om at træffe bæredygtige valg og handle klimavenligt, siger Christian Holm Donatzky, formand for By-, Plan- og Miljøudvalget.

Har du kommentarer og bidrag til planen, så kan du sende et høringssvar senest den 11. oktober 2019 på klima@helsingor.dk.

Skriv til Klimasekretariatet

 Høringssvarene bliver bragt videre til Byrådet, formentlig i november 2019.

Læs forslaget til Plan for Klima og Bæredygtighed