Kom og sid ned

Nye plintbænke indbyder til at tage et hvil undervejs på indkøbsturen.

Helsingør Kommune har købt seks plintbænke, som er blevet sat op ved rådhuset og på Axeltorv. Det er sket på foranledning af forretningsdrivende og handlende, og bænkene har allerede fået mange positive tilkendegivelser fra kommunens borgere, som har savnet steder at hvile på indkøbsturen.

Meningen er, at plintene kan flyttes, hvis det viser sig, at de vil stå bedre et andet sted, end de gør nu.

Borgerne er meget velkomne til at give deres mening om de nye bænke til kende - både når det gælder udformning og placering.

Skriv til blv@helsingor.dk, hvis du har kommentarer til de nye bænke og deres placering.

Skriv til Center for By, Land og Vand