Kommunen får millioner til at hjælpe indvandrerkvinder i job

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har bevilget 3,345 mio. kr. til kommunal jobindsats for ikke-vestlige indvandrerkvinder.

'Hjælp indvandrerkvinder i job NU!’
Det er titlen på et projekt, der skal hjælpe flere ikke-vestlige indvandrerkvinder i beskæftigelse. Helsingør Kommune har netop fået 3,345 mio. kr. til projektet, der skal løbe til udgangen af 2022.
Pengene skal bruges til at ansætte to nye medarbejdere.

- Vi ser frem til projektet, siger centerchef for Job, Borgerservice og Teknologi i Helsingør Kommune, Kristjan Gundsø Jensen:

- Vi har haft rigtigt gode effekter af vores indsats over for flygtninge, og vi har også set gode resultater med flygtningekvinder. Vi har dog stadig en for stor gruppe af ikke-vestlige indvandrerkvinder, som ikke er på arbejdsmarkedet. Med projektet vil vi lade os inspirere af de gode effekter af flygtningeindsatsen og arbejde målrettet for, at flere indvandrerkvinder kommer i beskæftigelse, siger han.

Marlene Harpsøe, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget i Helsingør Kommune, siger:

- Der er tale om en gruppe af langtidsledige indvandrerkvinder, som det har vist sig at være rigtig svært at løfte ud på arbejdsmarkedet. Derfor er der behov for en ekstra indsats, og vi er rigtig glade for, at vi har fået midler til at hjælpe kvinderne i job, så de kan blive selvforsørgende og bidrage til det danske samfund.

200 deltagere

I projektperioden skal 200 ikke-vestlige indvandrerkvinder deltage i projektet, og målet er, at mindst 75 af dem opnår hel eller delvis beskæftigelse eller kommer i gang med en uddannelse inden udgangen af 2022.

Dertil er forventningen, at 75 andre kvinder via projektet kommer i hel eller delvis beskæftigelse og/eller uddannelse frem til 2025, da indsatsen skal forankres og videreføres i jobcenteret ved projektets ophør.

Ekstraordinær indsats

Jobcenter Helsingør har i 2018-2019 gennemført en ekstraordinær indsats for flygtningekvinder, som er omfattet af integrationsloven. Resultatet af indsatsen har indtil videre været, at kommunen på to år er gået fra at have under fem procent af flygtningekvinderne i beskæftigelse, til i dag at have over 40 procent af flygtningekvinderne i job. Inden udgangen af 2019 forventes over 50 procent af flygtningekvinderne at være i beskæftigelse.

Det er elementer fra denne indsats, som jobcentret vil videreføre med de ikke-vestlige indvandrerkvinder. Det skal bl.a. ske ved at fokusere på de brancher, eksempelvis restaurationsbranchen, som har flest jobåbninger, og hvor indvandrerkvinderne derfor har størst mulighed for at få job efter endt virksomhedspraktik.

- For at projektet bliver en succes, er det afgørende, at de lokale virksomheder er med til at give vores ledige en chance på arbejdsmarkedet. Jeg er meget glad for det velfungerende samarbejde, vi har med lokale virksomheder, der tager et stort socialt ansvar, siger Kristjan Gundsø Jensen.

Disse ting kommer også i fokus i projektet:
• Iværksætterindsats for aktivitetsparate kvinder.
• Barselsforløb for flygtningekvinder med moduldansk, dialog om familieplanlægning, sundhed og virksomhedsbesøg.
• Gruppeforløb med introduktion til samfundet, arbejdsmarkedet, rettigheder og pligter.
• Sundhedsforløb med fast træningsprogram og inddragelse af fysioterapeut, kostvejleder, familiekonsulenter med flere.
• Individuelle og gruppebaserede forløb for flygtningekvinder, som er udsat for negativ social kontrol.
• Uddannelsesvejledning, for-forløb til uddannelse og fritidsjob.
• Systematisk sanktionering af borgere, der ikke møder op til aktiveringen.

Fakta:

• 1.980 af de 3.770 ikke-vestlige indvandrere i Helsingør Kommune er kvinder.
• 1.625 af de ikke-vestlige indvandrerkvinder er i den erhvervsaktive alder, 18-64 år.
• I april 2019 var 639 af dem på offentlig forsørgelse (inkl. efterløn), svarende til 39,3 procent af gruppen.
• Til sammenligning var andelen af kvinder i samme aldersgruppe med dansk oprindelse på offentlig forsørgelse på 18,8 procent i april 2019.
(Kilde: dst.dk og jobindsats.dk)

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer