Kommunens udbud og indkøb bliver grønnere

Miljøhensyn skal i højere grad inddrages, når kommunen sender opgaver i udbud.

Klima og miljø skal tænkes ind i alle udbud af varer og tjenesteydelser i Helsingør Kommune. Det er en del af kommunens udbudspolitik, som der i fremtiden vil blive lagt stor vægt på. 

Det betyder, at der fremover vil være krav i udbuddene om, at leverandørerne kan tilbyde grønne løsninger, eksempelvis svanemærkede rengøringsprodukter, miljøvenlig emballage etc.

Da Helsingør Kommune i efteråret havde rengøringen i en del af de kommunale bygninger i udbud, indgik miljø som et af konkurrenceparametrene, da der skulle vælges leverandør. Det har bl.a. medført, at de valgte leverandører - Renell og Kongsvang - har forpligtet sig til at gøre rent med svanemærkede produkter.

Anerkendte mærkningsordninger

I udbud af varer og tjenesteydelser er det lettest at stille krav om bæredygtighed, hvor der i forvejen findes anerkendte mærkningsordninger som fx det nordiske miljømærke Svanen og EU’s miljømærke, EU-Blomsten.

Når kommunens daginstitutioner og kantiner handler dagligvarer, er der også altid tilbud om at købe økologisk, jf. det statsanerkendte økologimærke.

I andre tilfælde er det nødvendigt at gå i dialog med leverandørerne om kommunens ønske om miljørigtige og bæredygtige løsninger. Eksempelvis i det udbud af legetøj, som kommunen er ved at forberede.

- Vi vil gå i dialog med de mulige leverandører om, hvor de kan være miljørigtige. Det kan eksempelvis være på deres emballage eller det træ, de anvender, siger contract manager Sofie Stage Pedersen, Helsingør Kommune.

Helsingør Kommune arbejder henimod at blive optaget i POGI - Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI).

I POGI kan alle offentlige organisationer, der ønsker at gøre en indsats for miljøet gennem grønne indkøb, søge om optagelse. Som medlem forpligter man sig til at opfylde fælles, grønne indkøbsmål.

Udbud og Indkøb samarbejder ligeledes med kommunens klimasekretariat, som er i gang med at udarbejde en ny klima- og bæredygtighedsplan.

Fakta:

 • Helsingør Kommunes nuværende aftaler på legetøj samt kontormøbler udløber i henholdsvis 2019 samt 2020, og Udbud og Indkøb vil i 2019 afprøve krav til miljømærkning på disse to områder, herunder afdække de mulige konsekvenser.
 • I Helsingør Kommunes udbudspolitik står følgende om bæredygtige indkøb:
  Helsingør Kommune ønsker at påtage sig et medansvar for en bæredygtig udvikling ved at stille relevante krav til miljø og energiforbrug i udbud og indkøb. Hensynet til miljøet inddrages på lige fod med andre hensyn, når Helsingør Kommunes udbud og indkøb planlægges og gennemføres. 

 • I praksis vil Helsingør Kommune:
  • Fokusere på at vælge varer og tjenesteydelser, der under produktion, brug og bortskaffelse har en mindst mulig belastning på miljø, klima og arbejdsmiljø.
  • Øge andelen af indkøb af bæredygtige varer og tjenesteydelser ved at følge de anbefalinger og vejledninger, der kommer fra Miljøstyrelsen, Energistyrelsen og andre myndigheder om bæredygtige indkøb.
  • Gøre det så enkelt som muligt at foretage bæredygtige indkøb ved at bruge eksisterende standarder, fx det nordiske miljømærke Svanen og EU’s miljømærke EU-Blomsten.
  • Kræve relevant dokumentation, fx i form af licens til Svanemærket eller EU-Blomsten, for at sikre at kravene til de bæredygtige varer og tjenesteydelser overholdes.

Fotoet: Helsingør Kommunes serviceartikler - håndsæbe etc. - har krav om svanemærkning.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer