Ny bosætnings- og boligpolitik er i høring

Frem til den 17. juni 2019 kan du komme med kommentarer og input til kommunens nye bosætnings- og boligpolitik.

Helsingør Kommune har sendt en ny bosætnings- og boligpolitik i høring frem til den 17. juni 2019.

Politikken skal være med til at sikre en bæredygtig byudvikling i Helsingør Kommune. Input fra borgerne har dannet grundlag for den nye politik, som har fem fokusområder:

  • Mangfoldige byområder – boliger for alle: At sikre mangfoldighed i vores byområder med variation i boligtyper og -størrelser, både i eksisterende og fremtidigt byggeri.
  • Kulturværdier og arkitektonisk kvalitet: At bevare og styrke kulturmiljøer og bygningsarv.
  • Naturværdier og klima: At styrke naturværdierne, bygge i respekt for naturen og fremme klimavenlige løsninger.
  • Den tætte by – boliger, byrum og infrastruktur: At trafik, infrastruktur, rekreative og aktive udeområder og byrum tænkes sammen som en helhed, når der skal bygges nyt, og at der skabes rammer for at bo på nye måder i nye fællesskaber.
  • Lokalområdernes identitet og kvaliteter: At de enkelte lokalområders kvaliteter fremhæves og skærpes, og at fællesskaberne i lokalmiljøet skærpes, så det bliver nemt for nuværende og nye borgere at indgå i fællesskabet.

Samlet set skal bosætnings- og boligpolitikken skal styrke Helsingør som en attraktiv bosætningskommune og et godt sted at bo.

Læs forslag til bosætnings- og boligpolitik

Høringssvar sendes til Helsingør ByLAB bylab@helsingor.dk senest den 17. juni 2019. Høringssvarene vil blive forelagt Byrådet efter sommerferien.