Ny erhvervsundersøgelse: Helsingør Kommune er i den bedste tredjedel

Årlig undersøgelse fra Dansk Byggeri viser fremgang i erhvervsvenligheden - borgmesteren glæder sig, men understreger, at dialog skal bære udviklingen.

En ny undersøgelse fra Dansk Byggeri viser, at Helsingør Kommune samlet set er placeret som nr. 33 blandt de danske kommuner, når det gælder erhvervsvenlighed. Det er et hop på 16 pladser frem i forhold til sidste år, hvor kommunen opnåede en 49. plads.

Undersøgelsen sammenligner de danske kommuner på parametre som byggesagsbehandlingstid, skatter og afgifter, konkurrenceudsættelse af driftsopgaver, mulighed for at komme af med erhvervsaffald, udbudspolitik og indsats for at få ledige i job.

Dialog skal bære udviklingen

Det pæne hop op ad på listen glæder borgmester Benedikte Kiær. Men hun understreger samtidig, at det er dialogen med det lokale erhvervsliv, der skal bære udviklingen:

- Nu fik vi den årlige undersøgelse fra Dansk Byggeri. Og det ser rigtig flot ud med en placering i den bedste tredjedel. På den måde er det jo en dejlig pejling på det lokale erhvervsklima at få udefra. Men i bund og grund er den bedste pejling nok dialogen med de lokale virksomheder. Det er sammen med dem, vi løbende skal udvikle mulighederne for erhvervslivet i Helsingør Kommune. Det blev understreget på et rigtig godt møde med virksomhederne så sent som i sidste uge, hvor der også faldt ros til kommunens erhvervsindsats. Den vej skal vi videre af, siger borgmesteren.

Benedikte Kiær glæder sig samtidig over de mange lokale virksomheder, som tager et særligt socialt ansvar, når de samarbejder med jobcentret om at tilbyde ledige virksomhedspraktik, fleksjob etc. Hun håber på, at samarbejdet med det lokale erhvervsliv om at skaffe ledige i job kan blive udbygget endnu mere i den kommende tid.

Fakta:

Helsingør Kommune er bl.a. gået frem i 2019-undersøgelsen fra Dansk Byggeri mht.  byggesagsbehandlingstid og kommunale investeringer:

Byggesagsbehandlingstid:
• Alle kommuner benytter nu det samme system til behandling af byggesager, ’Byg & Miljø’, og det betyder, at kommunerne måles på lige vilkår. (2018: nr. 79) - (2019: nr. 44).
• Det trækker samtidig op, at Helsingør Kommune ikke opkræver gebyr for byggesagsbehandling.

Kommunale investeringer:

Helsingør Kommune har som organisation en stor byggeaktivitet. Derfor ligger kommunen relativt højt på dette parameter. (2018: nr. 57) - (2019: nr. 27).

• 2018: 2.366 kr. pr indbygger
• 2019: 3.147 kr. pr indbygger

Se resultaterne af Dansk Byggeris undersøgelse

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer