Nye udbud: Saltspredere og Spisehuset

Helsingør Kommune har to nye udbud i gang - det ene er på Spisehuset på Kulturværftet, det andet på saltspredere.

Kulturværftet udbyder cafeen i Spisehuset

Der vil være to forhandlingsrunder, hvoraf den sidste forhandling foregår mellem de tre bedste tilbudsgivere.

Tilbudsfrist:

Den 10. september kl. 12.00 - den nærmere tidsplan følger af udbudsmaterialet.

Udbudsform:

Udbud med forhandling, udbuddet er offentligt.

Se udbudsmaterialet for Spisehuset

Udbud på levering af saltspredere

Nordsjællands Park og Vej udbyder en rammeaftale på levering af saltspredere fra den 1. oktober 2019 til den 31. december 2022.

Udbudsform:

Offentligt udbud efter Udbudslovens afsnit II.

Tildelingskriteriet er 'det økonomisk mest fordelagtige tilbud'.

Tilbudsfrist:

Den 21. august 2019.

Se udbudsmaterialet for levering af saltsprede