Oplægsholder: Helsingør skal være mere vestjysk

Vestjyder er gode til at bruge deres netværk, engagere sig og hjælpe hinanden – det kan alle lære af, mener Bjarne E. Jensen.

Når der den 17. januar er nytårskur for erhvervslivet, holder Bjarne E. Jensen et oplæg med udgangspunkt i sin og Eskild Hansens bog ’Lokal ledelse – lokal vækst’.

Forud for oplægget har Bjarne E. Jensen samlet tre pointer til erhvervslivet i Helsingør:

- Helsingør skal være mere vestjysk, siger han. - Forstået på den måde, at lokale erhvervsdrivende skal udnytte deres lokale økosystem og netværk optimalt:

Brug hinanden og hjælp hinanden. De bedste virksomheder ser ikke problemer – kun løsninger. De rækker ud og engagerer sig med kolleger, uddannelsesinstitutioner, myndigheder, erhvervsråd og naboer for at få nye ideer til at flyve.

- Generelt er vestjyderne bedre end os østdanskere til at dyrke deres lokale økosystem. Måske fordi de ikke som os er forkælede med tæt til alting. Eller også ligger det bare i kulturen fra de ufrugtbare jorde, at der skal gøres noget særligt.

Afhængige af lokalt økosystem

At udnytte sit netværk er ikke mindst vigtigt for små og mellemstore virksomheder, som kan opleve, at de må justere deres produkt for at tilpasse det markedet – og i den forbindelse har brug for kompetencer, som de ikke selv har ansat. 

- Mange virksomheder oplever stor usikkerhed ift. marked og teknologi. Derfor er de i stigende grad afhængige af det lokale økosystem, de indgår i – altså de netværk, værdikæder, relationer og ressourcer, de har adgang til lokalt. Det er særlig vigtigt for små virksomheder, som ikke på egen hånd har ressourcerne til at overskue og justere. Det gælder alle steder – også i Helsingør.

Dyrk dit særpræg

En by som Helsingør skal være stolt af og dyrke sit særpræg, mener Bjarne E. Jensen.

- Tag en by som Viborg, hvor der er vokset et animationsmiljø frem. Det fylder i folks bevidsthed, at de har virksomhed i en by, som kan noget særligt. Det giver stolthed – også for virksomheder, som ikke har med animation at gøre.

- Som Helsingørs særpræg er det oplagt at nævne kulturen, med rødder i søfart og industri. Det er bare sjovere at drive virksomhed på et sted med et særkende. De færreste synes, det er sjovt at bo og drive virksomhed i en ’leverpostejsby’.

Endelig påpeger Bjarne E. Jensen, at det er vigtigt for kommunen at være risikovillig og ikke bange for at udfordre janteloven.

- En kommune skal ikke være bange for at prøve nye initiativer og ideer af. Det er spændende at bo og drive virksomhed et sted, hvor der sker noget. Det må gerne slå gnister, og det må gerne fejle somme tider. Kommunen bør tage chancer. De bør gribe mulighederne og opmuntre til risikovillighed. Det er med til at skabe et entreprenant miljø, siger Bjarne E. Jensen.

- Men endnu vigtigere: Virksomhederne skal selv være foretagsomme, gribe ud i deres netværk – og uden for deres netværk – for at tale sammen om deres ideer.

Fakta:

  • Bjarne E. Jensen er geograf fra KU og Erasmus Rotterdam med speciale i by- og regionaludvikling.
  • Mød ham til nytårskuren for erhvervslivet den 17. januar kl. 17-19.

Læs mere om 'Lokal vækst - lokal ledelse'