Puljemidler skal sætte turbo på de lediges jobjagt

Center for Job og Uddannelse er med to millioner kr. klar til at afprøve en ny praksis for at få nye ledige kontanthjælpsmodtagere hurtigere i job igen.

Helsingør Kommune har fået en pulje på to millioner kroner fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De skal bruges til at hjælpe jobparate kontanthjælpsmodtagere hurtigere i arbejde. Det sker ved at matche deres kompetencer med en branche, hvor der efterspørges arbejdskraft, en mere intens og målrettet sagsbehandling, workshops, hjælp til CV, hurtig virksomhedspraktik med mere.

- Jeg er glad for, at Helsingør Kommune har fået tildelt to millioner kroner til Jobcenteret. Jeg glæder mig til at følge projektet, hvor vores jobkonsulenter kan afprøve deres nye metoder og sætte fart på processen for at få borgerne tilbage på arbejdsmarkedet. Blandt andet ved at den enkelte medarbejder har færre sager - og dermed et større fokus på den enkelte borger, siger Marlene Harpsøe, der er formand for Social og Beskæftigelsesudvalget i Helsingør Kommune.

Et intenst forløb 

Pengene skal gå til at sætte turbo på forløbet med at få de ledige i arbejde. Det sker bl.a. ved at ansætte ekstra medarbejdere. Job- og virksomhedskonsulenterne skal have ansvaret for færre ledige, end de normalt har, og kan dermed tilbyde de ledige borgere hyppigere samtaler, flere workshops, hjælp til CV med mere.

- Vi kan med pengene skabe et meget intenst forløb for den ledige borger, hvor vi bruger alle de tangenter, vi kan spille på for at få borgeren i arbejde igen, siger Waled Gailany, leder af Team Jobparate.

Ved den første samtale laver konsulenten en brancheprofil på den ledige. Brancheprofilerne har Helsingør Kommunes jobcenter udviklet sammen med virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Profilen matcher den lediges kompetencer i en af fem brancher, der pt. mangler arbejdskraft (Butik og detail, Køkken og kantine, Rengøring, Social og sundhed og Transport).

Brancheprofilen kan også hjælpe jobcenteret og uddannelsesinstitutioner med at opkvalificere ledige borgere, så de kan varetage et af de ledige job.

Job- og virksomhedskonsulenten vil også arbejde for, at den ledige borger, inden for de første fire uger, får et tilsagn om virksomhedspraktik eller løntilskud.

Projektets succeskriterier

• 80 procent af projektets deltagere skal være helt eller delvist i arbejde ved projektets afslutning.
• De ledige skal gennem forløbet være i løntilskud eller virksomhedspraktik, og der må højst være fire uger mellem hvert forløb.
• Der skal udvikles en samtaleguide, som indeholder screeningsværktøjer til brancheprofiler.
• Gruppen af ledige skal alle anvende de digitale værktøjer, fx. joblog.

Nuværende tal for området

I december 2018 var der 933 kontanthjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) i Helsingør Kommune, heraf var 297 jobparate. Det er et fald i forhold til samme tid året før, hvor der i Helsingør Kommune var 1.088 kontanthjælpsmodtagere, heraf 374 jobparate.

Den gode udvikling skyldes en målrettet indsats, som nu skal udvides til en håndholdt indsats over for de nye ledige kontanthjælpsmodtagere. Der er et stort flow i gruppen af kontanthjælpsmodtagere med ca. 50 nye kontanthjælpsmodtagere pr. måned, og det er de ny-ledige jobparate kontanthjælpsmodtagere, der skal et særligt fokus på med den nye indsats.

Læs mere om arbejdet med brancheprofiler