Succes med at få folk væk fra offentlig forsørgelse

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at Helsingør Kommune er bedre end landsgennemsnittet til at få folk væk fra offentlig forsørgelse.

Beskæftigelsesministeriet har netop offentliggjort en analyse af, hvordan det går med at få folk væk fra offentlig forsørgelse.

Analysen viser, at Helsingør Kommune er en af de kommuner, hvor andelen af personer på offentlig forsørgelse falder mest. Således viser analysen, at det samlede antal på offentlig forsørgelse i Helsingør Kommune er faldet med 10,7 procent fra oktober 2015 til oktober 2018. Faldet på landsgennemsnit er på 8,7 procent.

- Det er meget glædeligt, at så mange ledige Helsingørborgere kommer i job og oplever værdien af at være del af et arbejdsfællesskab. Vi har de senere år sat penge af til at intensivere jobcentrets indsats for at få folk i arbejde, og det er dejligt at se, at indsatsen virker, siger borgmester Benedikte Kiær.

Stor tak til virksomheder

Også Marlene Harpsøe, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget, er glad for udviklingen. Hun sender en stor tak til de lokale virksomheder, som i høj grad er med til at tage et ansvar for at hjælpe ledige ind på arbejdsmarkedet.

- Vores virksomheder tager et stort ansvar på sig, når de med åbne arme tager ledige i jobtræning, virksomhedspraktik og fleksjob. Det rykker virkelig, når ledige borgere oplever at blive en del af fællesskabet på en arbejdsplads, og en hel del bliver løftet fra job med offentlig støtte til ordinær beskæftigelse, siger hun.

Jacob Runge Olsen, formand for Erhvervs- og Industriforeningen, siger til Helsingør Dagblad, at det især er den store vækst i hotel- og konferencebranchen, som gør, at ledigheden i Helsingør Kommune falder.

- Der, hvor der virkelig er sket en vækst de senere år, er inden for hotel- og konferencebranchen. Samtidig går en forholdsvis stor generation på pension i disse år, og det giver mange nye jobåbninger, siger han til dagbladet.

Læs undersøgelsen fra Beskæftigelsesministeriet her

Fakta

I forbindelse med den årlige opfølgning på målene i Helsingør Kommunes Vision 2020 er det netop opgjort, hvordan det går med jobskabelsen i kommunen. Det viser sig, at:
• Ved udgangen af november 2017 var der ifølge Danmarks Statistik 22.823 job inden for kommunegrænsen. Fra 2013-2017 er der netto skabt 840 flere job, svarende til en stigning på 3,8 procent.

• Særligt beskæftigelsen inden for kultur-, besøgs- og oplevelseserhverv har oplevet en stigning og udgjorde i 2017 1.835 job, svarende til 8 procent af den samlede beskæftigelse i kommunen.

Foto: HH Jobmessen er en af de indsatser, som Jobcentret har sat i værk for at hjælpe ledige og arbejdsgivere med at finde hinanden.