Udbud af indkøbsordning for visiterede borgere

Indkøbsfællesskab Nordsjælland udbyder varetagelsen af indkøbsordningen for visiterede borgere i bl.a. Helsingør Kommune.

Indkøbsfællesskab Nordsjælland udbyder varetagelsen af indkøbsordning for visiterede borgere, herunder modtagelse af bestilling, pakning og levering af dagligvarer. De udbudte rammeaftaler omfatter opgaver i relation til indkøb af dagligvarer til visiterede borgere, såvel hjemmeboende som enkelte beboere på plejecentre.

Udbuddet foretages på vegne af:

  • Allerød Kommune
  • Ballerup Kommune
  • Egedal Kommune
  • Fredensborg Kommune
  • Frederikssund Kommune
  • Halsnæs Kommune
  • Helsingør Kommune
  • Furesø Kommune
  • Hillerød Kommune
  • Hørsholm Kommune

Alle kan give tilbud

Udbudsformen er offentligt udbud med evt. forhandling, som er kendetegnet ved, at alle firmaer kan afgive tilbud på opgaven.

Tildeling af rammeaftalerne til 'det økonomisk mest fordelagtige tilbud' vil ske på baggrund af tildelingskriteriet 'Pris'. Ved vurderingen af kriteriet 'Pris' lægges vægt på den laveste samlede pris i aftaleperioden.

Udbuddet gennemføres digitalt via Mercell Sourcing Service.

Se udbuddet her

Der vil blive indgået rammeaftaler med to leverandører, som bliver leverandører af indkøbsordning, hvorefter det er op til borgeren at vælge, hvilken leverandør der ønskes. Kommunen kan således ikke i aftaleperioden vælge andre leverandører end de vindende.

Tilbudsfrist

Tilbudsfristen er fredag den 29. november 2019 kl. 14.00.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer