Workshop om Erhvervs- og Vækstpolitik udskudt

For at få tid til at bearbejde alle input fra den første workshop om Erhvervs- og Vækstpolitikken ordentligt, er det besluttet at udskyde workshop nr. to.

Arbejdet med Helsingør Kommunes nye Erhvervs- og Vækstpolitik blev skudt i gang med en stor workshop for erhvervslivet den 28. oktober 2019. Der kom rigtig mange gode ideer og input til, hvad der skal satses på erhvervsmæssigt i fremtiden.

En referencegruppe har arbejdet videre med alle de mange input fra workshoppen. Referencegruppen består af 12 erhvervsledere og repræsentanter for erhvervsforeninger og tre politikere fra Økonomiudvalget, som sammen arbejder i dybden med retningen for den nye politik.

- Der kom så mange gode ideer og vi fik så meget materiale på workshoppen i oktober, at vi har besluttet at rykke den næste workshop for alle virksomheder til februar eller marts 2020, når retningen for den nye politik ligger fast, siger Birgit Johns Nielsen, chefkonsulent i Helsingør Kommune.

Det betyder, at workshoppen, som var annonceret til den 16. januar 2020, i stedet bliver afholdt i februar eller marts 2020. 

Den nye dato vil blive meldt ud via Erhvervsnyt og invitationer sendt direkte til erhvervslivet.

Foto: På den første workshop i oktober om den nye Erhvervs- og Vækstpolitik kom der rigtig mange gode ideer og input.