Bymidteforum er godt i gang

Der er sat gang i en del tiltag i Helsingør bymidte siden Byrådet sidste år nedsatte et bymidteforum. Læs om det og kommende tiltag.

Hvad er Helsingør Bymidteforum?

Helsingør Bymidteforum blev etableret ved en stiftende generalforsamling den 24. juni 2019 og er et samarbejdsforum åbent for alle med interesse i udviklingen af Helsingør bymidte. Målet for samarbejdet er at fastholde og udvikle Helsingør til Nordsjællands centrum for handel, kultur og byliv.

Du vil i det følgende kunne læse nærmere om Bymidteforums arbejde og de aktiviteter, der allerede er gennemført, eller som er planlagt til den kommende tid.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har følgende medlemmer:

 

 • Helle Fuglsang Jeppesen, Helsingør Bycenter, formand
 • Kim Backe, Helsingør Handel, næstformand
 • John Brødbæk, grundejer
 • Peter Fugl, Helsingør Dagblad
 • Mikkel Søby, Erhvervs- og Industriforeningen
 • Benedikte Kiær, Borgmester
 • Michael Mathiesen, formand for Kultur- og Turismeudvalget
 • Christian Holm Donatzky, formand for By- Plan- og Miljøudvalget
 • Betina Svinggaard formand for Idræts- og Fritidsudvalget
 • Kim Jørgensen, Helsingør Kommune

 Bestyrelsen holder 4 møder om året samt en generalforsamling hvert år i april. Generalforsamlingen i 2020 er dog udskudt til oktober på grund af Corona-krisen.

 

Bymidteforum er kommet godt fra start

Bymidteforum har skabt et rigtig godt samarbejde på tværs og har ført detailhandlen tættere på ejendomsejerne, øvrige erhvervsdrivende, kommunens embedsfolk og politikere.

Der er en positiv samarbejdsånd, hvor alle ønsker det brede samarbejde til gavn for Helsingør bymidte.

 

Der er etableret en række arbejdsgrupper i bymidteforum, hvor både de erhvervsdrivende og kommunen deltager for sammen at finde de gode løsninger. Deltagelse i arbejdsgrupperne giver mulighed for at påvirke de kommunale beslutninger og skaber en god og konstruktiv dialog

Status over afholdte aktiviteter og resultater

 

Stormøder

Bestyrelsen har afholdt følgende stormøder for alle interesserede:

 

 • Møde for alle grundejere afholdt den 11. juni 2019 med deltagelse af 20 grundejere.

 

 • Stiftende generalforsamling afholdt den 24.juni 2019 med 30 deltagere

 

 • Stormøde om gademanualen for alle interessenter d. 10. september 2019 med 40 deltagere

 

 • Stormøde for alle interessenter den 3.oktober 2019 med 60 deltagere – inspirationsoplæg fra Mikkel Niess fra BID Danmark i Vejle

 

 • Stormøde om Axeltorv den 30. januar 2020 med 75 deltagere

 

 

Citydressing

Citydressing ”skulpturerne på gadehimlen” blev indviet i april 2019 i Stjernegade og Bjergegade. Postkort med information om skulpturerne blev uddelt til butikker – se vedhæftede postkort. Den 28. maj 2020 blev skulpturerne på gadehimlen igen hængt op i Stjernegade og Bjergegade sammen med nye skulpturer over Stengade. Figurerne tager udgangspunkt i bl.a. Tegners skulpturer og forestiller bl.a. Danserindebrønden, Hamlet, Ophelia og Hydraen. I gruppen deltager Helle Fuglsang (Helsingør Bycenter), Christina Casparij (Mr. August), Camilla Lysgaard (Lulu’s Love), Kim Backe (Helsingør Handel), Sascha Hirtsgaard (Guys and Dolls) og Helsingør Kommune.

 

Mobilitet og infrastruktur

Arbejdsgruppen har drøftet parkeringssituationen i Helsingør bymidte og har fokus på bl.a. digital skiltning vedr. ledige parkeringspladser i bymidten, formidling af parkeringsinfo via kommunens hjemmeside og mulighed for udvidelse af korttidsparkeringspladser i byen. Gruppen har på en rundtur i byen kigget på parkeringsløsninger og mulighed for at udpege nye parkeringspladser i bymidten. Resultatet af gåturen blev desværre ikke så højt som ønsket, men efter en drøftelse med politiet bliver der i løbet af 2020 etableret ca. 10 nye p-pladser i bykernen. Der er ikke indkaldt til yderligere møder i denne arbejdsgruppe.

 

Revision af gademanualen

En arbejdsgruppe har været med til at komme med input til revision af gademanualen, og i den forbindelse blev der afholdt et stormøde for alle interesserede, der ønskede at komme med forslag og kommentarer til gademanualen. Den justerede gademanual blev efterfølgende vedtaget af Byrådet og trådte i kraft den 1. februar 2020. Denne arbejdsgruppe er nu nedlagt.

 

Fælles web-platform og markedsføring

Markedsføringen vil i fremtiden blive understøttet af en fælles web-platform for hele detailhandlen i kommunen. Byrådet har som en del af deres plan for genstart af turisme- og serviceerhverv bevilliget penge til Helsingorguiden.dk, hvor Helsingør, Espergærde, Hornbæk & omegn bliver samlet i en fælles online byguide. Byguiden åbner den 27. juni  fulgt op at en markedsføringskampagne for sitet. I styregruppen deltager Helle Fuglsang Jeppesen (Helsingør Bycenter), Claus Nissen (Prøvestenscentrets Vinhandel), Ulla Louring-Andersen (Espergærdecentret), Christina Casparij (Helsingør Handel) og Mikkel Friis (Hornbæk Handelsstandsforening).

 

Nytænkning af Axeltorv 2021

Med udgangen af 2020 udløber de nuværende kontrakter om udeservering på Axeltorv. I den forbindelse er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de erhvervsdrivende omkring Axeltorv, bestyrelsen i Bymidteforum og kommunens embedsmænd, som skulle arbejde med forskellige scenarier for fremtidens brug af Axeltorv. Arbejdsgruppen have til formål, bl.a. at afholde et stormøde for borgere og forretningsdrivende. Stormødet blev afholdt den 30. januar 2020 med ca. 75 deltagere, hvor alle havde mulighed for at kommentere og komme med tilkendegivelser af, hvilke forslag, der er de mest interessante. Resultatet blev præsenteret for By-, Plan- og Miljøudvalget og en endelig plan præsenteres for udvalget på et møde i august 2020. Arbejdsgruppen er pt lukket ned.

 

 Kommende aktiviteter i Bymidteforum

 • Der afholdes generalforsamling og stormøde torsdag den 8. oktober kl. 8.15 – 9.45 i Toldkammeret – med forbehold for ændringer af hensyn til Corona-situationen. Alle er velkomne. Der vil være morgenkaffe med brød fra kl. 8.00.

 

 • Der afholdes møder i citydressing-gruppen, hvor næste punkt bl.a. bliver oppyntning af byen i efteråret og vinteren.

 

 • Gruppen bag den fælles web-platform for hele detailhandlen i Helsingør Kommune vil kontakte detailhandlere m.fl., som ikke allerede er medlem af en forening, for deltagelse i platformen. Hen over sommeren og i efteråret vil en kampagne for at købe lokalt blive gennemført.

Hvis du har ideer til arbejdsgrupper, som kunne nedsættes af Bymidteforum, eller hvis du gerne vil deltage i en af grupperne, så kontakt erhvervskonsulent Birgit Johns Nielsen på tlf. 49 28 25 07, e-mail bjn55@helsingor.dk eller formand Helle Fuglsang Jeppesen på tlf. 22 35 51 78, e-mail: helle@helsingorbycenter.dk