Erhvervsgrund til salg – Støberivej 23, 3000 Helsingør

Helsingør Kommune har erhvervsgrund til salg på Støberivej 23, 3000 Helsingør. Arealet er 2.521 m2.

Erhvervsgrunden sælges til højstbydende og udbydes med en vejledende prisidé på 300 kr. kontant inkl. moms pr. m2.

Købstilbuddet skal være indleveret til Helsingør Kommune senest den 5. oktober 2020, kl. 12. Tilbud afleveres i en lukket kuvert mærket ”fortroligt” og med angivelse af grundens adresse. Købstilbuddet stiles til Mie Puck Holler.

Købstilbuddet skal være skriftligt og angive et fast beløb.

Købstilbuddet kan være både højere, lavere eller svarende til den vejledende prisidé.

Sælger kan frit vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.

Købstilbud skal afgives på den til salget udfærdigede tilbudsblanket.

 

Læs mere her

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer