Kom med ideer til byrummet

Helsingør Kommune inviterer borgere, foreninger og erhvervsliv til at være med til at udvikle kommunens byrum.

Har du eller din virksomhed en god ide til, hvordan vi styrker fællesskabet i vores offentlige byrum? Savner I noget i jeres nærmiljø, der kan bidrage til mere leg, byliv og ophold? 

Så skal I indsende jeres forslag til Helsingør Kommune senest den 12. juni 2020. Kommunen bidrager med penge og samarbejde, men I skal selv komme med ideen og have mod på at drive den i mål.

Som en del af kommunens Vision 2030 bliver borgere, foreninger, erhvervsliv og øvrige interesserede fremover inviteret ind i arbejdet med at udvikle kommunens byrum.

Derfor har By-, Plan- og Miljøudvalget sammen med Kultur- og Turismeudvalget besluttet at sætte byrumsmidlerne for 2021 af til samarbejder med ildsjæle, der både har ideerne og lysten til at være en bærende drivkraft i samarbejde med kommunen.

Frist den 12. juni 2020

Frist for indsendelse af forslag er den 12. juni 2020. Forslagene bliver herefter samlet af Helsingør Kommunes Byrumsgruppe og præsenteret for Kultur- og Turismeudvalget samt By-, Plan- og Miljøudvalget i løbet af efteråret. Grupperne bag de endelige forslag kan derefter begynde arbejdet i 2021.

- Vi skal udvikle levende byrum, hvor man kan være sammen om noget fælles, der er sjovt, lærerigt, overraskende eller noget helt andet. De offentlige samlingssteder er oplagte at udvikle sammen med de mennesker, der rent faktisk bruger dem – og jeg ser meget frem til at finde nye løsninger sammen med alle interesserede, siger Christian Holm Donatzky, formand for By-, Plan- og Miljøudvalget.

Michael Mathiesen, som er formand for Kultur- og Turismeudvalget, siger:

- Kommunens pladser og hyggelige stræder er der, hvor vi færdes mest. Både os og de turister, som forhåbentlig snart kommer til at fylde lidt i billedet igen. Ved at inddrage så mange som muligt i byrumsplanerne får vi forhåbentlig stærkere kulturelle oplevelser til gavn for borgere, erhvervsliv og turisme.

Man kan indsende forslag, hvis man er borger, forening, institution, kommunalt center, netværk, fællesskab, skole/uddannelse, virksomhed eller andet i Helsingør Kommune.

Læs mere om hvordan du søger byrumsmidler

Foto: Monica Mahona